تبدیل GIF متحرک با استفاده از C#

متحرک GIF (فرمت تبادل گرافیکی) شامل تعدادی فریم تصویر به ترتیب خاص در یک فایل است. این فریم ها به صورت متوالی برای ایجاد انیمیشن نشان داده می شوند. ممکن است موارد استفاده مختلفی وجود داشته باشد که شما نیاز به تبدیل GIF های متحرک به سایر فرمت های تصویر چند صفحه ای یا شطرنجی دارید. فرمت های چند صفحه ای شامل TIFF و همچنین PDF هستند در حالی که تصاویر شطرنجی می توانند PNG، JPG، BMP و غیره باشند. در این مقاله، نحوه تبدیل تصاویر متحرک GIF به TIFF، PDF، PNG را به شما نشان می دهم. تصاویر JPG و BMP به صورت برنامه نویسی با استفاده از سی شارپ. نمونه کدهای ارائه شده در این مقاله را می توان به راحتی به VB.NET نیز منتقل کرد.

C# GIF Converter API

Aspose.Imaging for .NET یک API غنی از ویژگی است که از دستکاری فرمت های تصویر برداری یا شطرنجی با دامنه وسیع از جمله GIF های متحرک پشتیبانی می کند. این اجازه می دهد تا GIF متحرک را به فرمت های چند صفحه ای دیگر و همچنین تصاویر شطرنجی در برنامه دات نت تبدیل کنید. می توانید API را با استفاده از NuGet Package Manager نصب کنید یا فایل DLL آن را به صورت دستی دانلود و ارجاع دهید.

تبدیل GIF متحرک به TIFF با استفاده از C#

TIFF یک فرمت تصویر چند صفحه ای است که چندین تصویر را در یک فایل نگه می دارد. از آنجایی که گیف متحرک شامل یک دنباله از فریم ها نیز می باشد، می توانید تمام یا فریم های انتخاب شده را به فرمت TIFF صادر کنید. در این تبدیل، هر فریم در GIF به صفحه ای در تصویر TIFF تبدیل می شود. در زیر مراحل تبدیل یک GIF متحرک به فرمت TIFF با استفاده از Aspose.Imaging برای دات نت ارائه شده است.

 • با استفاده از روش Image.Load(String) یک تصویر GIF را در شیء Image بارگیری کنید.
 • از کلاس MultiPageOptions برای تعیین محدوده فریم هایی که می خواهید تبدیل کنید (اختیاری) استفاده کنید.
 • GIF را با استفاده از روش Image.Save(String, TiffOptions) به TIFF تبدیل کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل GIF به TIFF با استفاده از C# را نشان می دهد.

// فایل GIF را بارگیری کنید
using (var image = Image.Load(@"sample_2.gif"))
{   
	// فقط فریم های انتخاب شده را تبدیل کنید
	image.Save("Selected-Frames.tiff", new TiffOptions(TiffExpectedFormat.TiffDeflateRgb) { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(1, 3)), FullFrame = true });
	// همه فریم ها را تبدیل کنید
	image.Save("GIF-to-TIFF.tiff", new TiffOptions(TiffExpectedFormat.TiffDeflateRgb) { FullFrame = true });
}

تبدیل GIF متحرک به PDF با استفاده از C#

در تبدیل متحرک GIF به PDF، هر فریم از GIF به یک صفحه مجزا در PDF تبدیل می شود. درست مانند GIF به TIFF، می‌توانید محدوده فریم‌هایی را که می‌خواهید در فایل PDF تبدیل شده دریافت کنید، مشخص کنید. در زیر مراحل تبدیل یک GIF متحرک به PDF آمده است.

 • یک نمونه از کلاس Image ایجاد کنید و فایل GIF متحرک را بارگیری کنید.
 • از کلاس MultiPageOptions برای تعیین محدوده فریم ها (اختیاری) استفاده کنید.
 • با استفاده از روش Image.Save(String, PdfOptions) تصویر را به صورت PDF ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل GIF متحرک به PDF با استفاده از C# را نشان می دهد.

// فایل GIF را بارگیری کنید
using (Image image = Image.Load(@"sample_2.gif"))
{
	// همه فریم ها را تبدیل کنید
	image.Save("GIF-to-PDF.pdf", new PdfOptions() { FullFrame = true });
 // فریم های انتخاب شده را تبدیل کنید
	image.Save("Selected-Frames-to-PDF.pdf", new PdfOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(new IntRange(2, 5)), FullFrame = true });
}

با استفاده از C# یک فریم GIF را به PNG، JPG یا BMP تبدیل کنید.

از آنجایی که GIF متحرک شامل یک سری فریم است، می توانید فریم مورد نظر را استخراج کرده و به تصاویر شطرنجی مانند PNG، JPG، BMP و غیره تبدیل کنید.

تبدیل قاب GIF به PNG با استفاده از C#

در زیر مراحل تبدیل یک فریم GIF به یک تصویر PNG آورده شده است.

 • تصویر متحرک GIF را با استفاده از روش Image.Load(String) بارگیری کنید.
 • فریم GIF را با استفاده از روش Image.Save(String, PngOptions) با تعیین شماره فریم به PNG تبدیل کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل فریم یک GIF متحرک به PNG با استفاده از C# را نشان می دهد.

// تصویر GIF را بارگیری کنید
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{ 
 // فریم 1 GIF را به PNG تبدیل کنید
	image.Save("converted-to-png.png", new PngOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(1), FullFrame = true });
}

تبدیل قاب GIF به JPG با استفاده از C#

Aspose.Imaging کلاس JpegOptions را برای تنظیم گزینه ها در حین تبدیل یک فریم GIF به تصویر JPG در معرض دید قرار می دهد. نمونه کد زیر نحوه تبدیل یک فریم در GIF به JPG با استفاده از سی شارپ را نشان می دهد.

// تصویر GIF را بارگیری کنید
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{ 
 // فریم 1 GIF را به JPG تبدیل کنید
	image.Save("converted-to-jpg.jpg", new JpegOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(6), FullFrame = true });
}

تبدیل قاب GIF به BMP با استفاده از C#

برای تبدیل GIF به BMP، API کلاس BmpOptions را ارائه می‌کند. نمونه کد زیر نحوه تبدیل یک فریم GIF به BMP با استفاده از C# را نشان می دهد.

// تصویر GIF را بارگیری کنید
using (var image = Image.Load(@"Sample_2.gif"))
{
 // فریم 1 GIF را به BMP تبدیل کنید
	image.Save("converted-to-bmp.bmp", new BmpOptions() { MultiPageOptions = new MultiPageOptions(6), FullFrame = true });
}

نتیجه

در این مقاله نحوه تبدیل یک گیف متحرک به فرمت های چند صفحه ای مانند TIFF و PDF با استفاده از سی شارپ را یاد گرفتید. علاوه بر این، نحوه استخراج یک فریم خاص از GIF متحرک و تبدیل آن به تصاویر PNG، JPG یا BMP را دیده ایم. می توانید با استفاده از اسناد درباره Aspose.Imaging برای دات نت بیشتر کاوش کنید.

همچنین ببینید

اطلاعات: ممکن است بخواهید [تبدیل متن به GIF] رایگان Aspose را که اخیراً توسعه یافته است، بررسی کنید.