OCR را با استفاده از جاوا انجام دهید

فناوری تشخیص کاراکتر نوری (OCR) تشخیص و خواندن متن درون اسناد و تصاویر اسکن شده را ممکن کرده است. OCR به شما امکان می دهد متن فقط خواندنی را به فرمی قابل ویرایش تبدیل کنید. متن تبدیل شده را می توان بیشتر برای عملیاتی مانند تجزیه و تحلیل متن پردازش کرد. در این مقاله، نحوه اجرای OCR روی تصاویر (PNG، JPG، BMP و GIF) و تبدیل تصاویر به متن را به شما نشان خواهم داد. با استفاده از Java OCR API - Aspose.OCR برای جاوا.

نکته: ممکن است به یک تبدیل متن به GIF رایگان علاقه داشته باشید که به شما امکان می دهد انیمیشن ها را از متون تولید کنید.

Java OCR API - نصب

Aspose.OCR برای جاوا را می توان به عنوان یک JAR بارگیری کرد یا در یک برنامه مبتنی بر Maven با استفاده از تنظیمات زیر نصب کرد.

مخزن:

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

وابستگی:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-ocr</artifactId>
  <version>20.5</version>
</dependency>

با استفاده از جاوا تصویر را به متن تبدیل کنید

اغلب، تصاویر برای OCR صفحاتی از اسناد اسکن شده، فاکتورها، رسیدها، صورتحساب ها و غیره هستند که در آن متن از چندین خط تشکیل شده است. در چنین سناریوهایی، شما باید کل متن را از تصویر بازیابی کنید. در زیر مراحل انجام OCR روی تصویر دارای چندین خط متن با استفاده از Aspose.OCR برای جاوا آمده است.

 • یک نمونه از کلاس AsposeOcr ایجاد کنید.
 • با استفاده از روش AsposeOcr.recognizePage(String fullPath) با عبور از مسیر تصویر، تصویر را به متن تبدیل کنید.
 • متن تبدیل شده را به یک شی رشته ای دریافت کنید.

نمونه کد زیر نحوه اجرای OCR روی تصویر و تبدیل تصویر به متن با استفاده از جاوا را نشان می دهد.

// برای نمونه های کامل و فایل های داده، لطفاً به https://github.com/aspose-ocr/Aspose.OCR-for-Java بروید
// مسیر دایرکتوری اسناد
String dataDir = Utils.getSharedDataDir(PerformOCROnPage.class);

// مسیر تصویر
String imagePath = dataDir + "p3.png";

//ایجاد نمونه api
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

// تشخیص صفحه بر اساس مسیر کامل فایل
try {
	String result = api.RecognizePage(imagePath);
	System.out.println("Result: " + result);
} catch (IOException e) {
	e.printStackTrace();
}

تبدیل تصاویر دارای یک خط متن

در مثال قبلی، OCR را روی تصویری که چندین خط متن دارد، انجام داده‌ایم. با این حال، ممکن است موردی وجود داشته باشد که تصویر حاوی یک خط متن باشد. برای چنین موردی، می توانید API را بر اساس آن پیکربندی کنید. مراحل زیر برای تبدیل یک تصویر دارای یک خط متن است.

نمونه کد زیر نحوه اجرای OCR را روی یک تصویر دارای یک خط متن با استفاده از جاوا نشان می دهد.

// برای نمونه های کامل و فایل های داده، لطفاً به https://github.com/aspose-ocr/Aspose.OCR-for-Java بروید
// مسیر دایرکتوری اسناد
String dataDir = Utils.getSharedDataDir(RecognizeLine.class);

// مسیر تصویر
String imagePath = dataDir + "0001460985.Jpeg";

//نمونه api ایجاد کنید
AsposeOCR api = new AsposeOCR();

try {
	String result = api.RecognizeLine(imagePath);
	System.out.println("File: " + imagePath);
	System.out.println("Result line: " + result);
} catch (IOException e) {
	e.printStackTrace();
}

نتیجه

در این مقاله نحوه تبدیل تصاویر PNG، JPG، BMP و GIF به متن با استفاده از Java OCR API را مشاهده کرده اید. نمونه کد نشان می دهد که چگونه می توان OCR را روی تصاویری که دارای یک یا چند خط متن در برنامه های جاوا هستند، انجام داد. می‌توانید با استفاده از مستندات درباره Java OCR API Aspose اطلاعات بیشتری کسب کنید.

همچنین ببینید