تصویر به XML C#

گاهی اوقات داده ها می توانند در قالب تصاویر وجود داشته باشند. ممکن است لازم باشد چنین داده هایی را پردازش کنید، بنابراین تبدیل تصویر به XML می تواند در چنین سناریوهایی مفید باشد. می‌توانید یک تصویر را در JPG، PNG یا سایر فرمت‌های تصویر به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ به فرمت XML تبدیل کنید. این مقاله نحوه تبدیل یک تصویر به XML را با انجام عملیات OCR به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ شرح می‌دهد.

تبدیل JPG یا PNG تصویر به XML با OCR در سی شارپ – نصب API

می توانید تشخیص نویسه نوری را روی تصاویر و همچنین سایر فرمت های فایل پشتیبانی شده توسط Aspose.OCR for .NET API انجام دهید. به سادگی فایل DLL را از بخش New Releases دانلود کنید یا دستور نصب NuGet زیر را اجرا کنید:

PM> Install-Package Aspose.OCR

تبدیل تصویر به داده های XML با OCR به صورت برنامه نویسی در سی شارپ

شما می توانید یک تصویر را با OCR پردازش کرده و اطلاعات استخراج شده را با فرمت XML با مراحل زیر صادر کنید:

  1. یک نمونه از کلاس AsposeOcr ایجاد کنید.
  2. هنگام تنظیم اولیه یک شی کلاس RecognitionSettings تصویر را تشخیص دهید.
  3. اطلاعات استخراج شده را با فرمت XML چاپ کنید.

قطعه کد زیر نحوه تبدیل یک تصویر به داده های XML را با استفاده از C# نشان می دهد:

// نمونه ای از کلاس AsposeOcr را راه اندازی کنید
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// یک شی از AsposeOcr ایجاد کنید
RecognitionResult result = api.RecognizeImage("sample.png", new RecognitionSettings());

// نتیجه را با فرمت XML چاپ کنید
Console.WriteLine($"XML: {result.GetXml()}");

تبدیل تصویر JPG یا PNG به یک فایل XML در سی شارپ

در سناریوهای خاص، هنگام استخراج داده‌های XML از یک تصویر، ممکن است به جای چاپ آن در خروجی کنسول، نیاز به ایجاد یک فایل خروجی حاوی داده‌های XML داشته باشید. باید مسیر فایل و فرمت ذخیره فایل خروجی را مشخص کنید. مراحل زیر فرآیند تبدیل یک تصویر JPG یا PNG به یک فایل با فرمت XML را توضیح می دهد:

  1. نمونه ای از کلاس AsposeOcr را راه اندازی کنید.
  2. هنگام ایجاد یک شی از کلاس RecognitionSettings تصویر را با OCR پردازش کنید.
  3. فایل خروجی را با فرمت XML ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل یک تصویر JPG یا PNG به فرمت XML را در سی شارپ نشان می دهد:

// نمونه ای از کلاس AsposeOcr را راه اندازی کنید
AsposeOcr api = new AsposeOcr();

// یک شی از AsposeOcr ایجاد کنید
RecognitionResult result = api.RecognizeImage("sample.png", new RecognitionSettings());

// خروجی را به عنوان یک فایل XML ذخیره کنید
result.Save("D://file.xml", SaveFormat.Xml);

مجوز API رایگان دریافت کنید

می‌توانید با درخواست [مجوز موقت رایگان] همه ویژگی‌های API را بررسی کنید.

نتیجه

در این مقاله با نحوه تبدیل تصویر JPG یا PNG به داده های XML با OCR به صورت برنامه نویسی در سی شارپ آشنا شدید. علاوه بر این، می توانید با رفتن به فضای اسناد به سایر قابلیت های OCR API نگاهی بیندازید. لطفاً در صورت داشتن هرگونه ابهام یا نگرانی با ما در [فروم 13 تماس بگیرید.

همچنین ببینید

تبدیل تصویر به JSON با OCR در C#