با استفاده از C++ تصاویر را به PDF تبدیل کنید

PDF فرمت محبوبی است که بسیاری از سازمان ها برای به اشتراک گذاری اسناد از طریق اینترنت از آن استفاده می کنند. ممکن است در موقعیت هایی قرار بگیرید که نیاز به ایجاد یک فایل PDF از تصاویر اسناد یا فاکتورهای اسکن شده داشته باشید. با توجه به این موضوع، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه تصاویر را با استفاده از C++ به فرمت PDF تبدیل کنید.

C++ API برای تبدیل تصاویر به فرمت PDF

Aspose.PDF for C++ یک کتابخانه C++ است که به شما امکان می دهد اسناد PDF را ایجاد، بخوانید و تغییر دهید. علاوه بر این، API از تبدیل تصاویر به فایل های PDF پشتیبانی می کند. می‌توانید API را از طریق NuGet نصب کنید یا آن را مستقیماً از بخش دانلودها دانلود کنید.

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

با استفاده از C++ تصویر را به فایل PDF تبدیل کنید

در زیر مراحل تبدیل یک تصویر به فرمت PDF آورده شده است.

کد نمونه زیر نحوه تبدیل یک تصویر به فایل PDF را با استفاده از C++ نشان می دهد.

// یک نمونه از کلاس Document ایجاد کنید
auto pdfDocument = MakeObject<Document>();

// یک صفحه اضافه کنید
System::SharedPtr<Page> page = pdfDocument->get_Pages()->Add();

// حاشیه ها را تنظیم کنید
page->get_PageInfo()->get_Margin()->set_Bottom(0);
page->get_PageInfo()->get_Margin()->set_Top(0);
page->get_PageInfo()->get_Margin()->set_Left(0);
page->get_PageInfo()->get_Margin()->set_Right(0);

// CropBox را تنظیم کنید
page->set_CropBox(MakeObject<Aspose::Pdf::Rectangle>(0, 0, 400, 400));

// یک نمونه از کلاس Image ایجاد کنید
System::SharedPtr<Aspose::Pdf::Image> image = MakeObject<Aspose::Pdf::Image>();

// مسیر تصویر را مشخص کنید
image->set_File(u"SourceDirectory\\Images\\AsposeLogo.png");

// تصویر را به صفحه PDF اضافه کنید
page->get_Paragraphs()->Add(System::DynamicCast<BaseParagraph>(image));

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\Image2PDF.pdf");
خروجی فایل PDF تولید شده توسط کد نمونه

خروجی فایل PDF تولید شده توسط کد نمونه

مجوز رایگان دریافت کنید

با درخواست [مجوز موقت رایگان] می‌توانید API را بدون محدودیت ارزیابی امتحان کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه تبدیل تصاویر به فرمت PDF با استفاده از C++ را یاد گرفتید. شما قطعه کد کامل را به همراه مراحل لازم برای رسیدن به این هدف مشاهده کرده اید. Aspose.PDF برای C++ بسیاری از ویژگی های اضافی را برای افزایش گردش کار مرتبط با PDF شما ارائه می دهد. می‌توانید با مراجعه به مستندات رسمی API را با جزئیات بررسی کنید. در صورت وجود هرگونه سوال، لطفاً در [تالار گفتمان پشتیبانی رایگان12 ما با ما تماس بگیرید.

همچنین ببینید