ایجاد جزوه از پی دی اف در csharp

یک کتابچه PDF برای تبدیل یک سند به قالب زینی (یا دیگری) استفاده می شود که می تواند برای چاپ استفاده شود. در یک جزوه PDF، هر دو صفحه در یک صفحه چاپ می شود. در این مقاله قصد داریم نحوه ایجاد جزوه از فایل های PDF به صورت برنامه نویسی در سی شارپ را به شما آموزش دهیم.

C# API برای ایجاد جزوات از PDF - دانلود رایگان

Aspose.PDF for .NET یک API دستکاری PDF است که می توانید از آن برای ایجاد، اصلاح و پردازش فایل های PDF استفاده کنید. ما از این API برای ایجاد کتابچه ها از فایل های PDF استفاده خواهیم کرد. می توانید API را دانلود یا از NuGet نصب کنید.

PM> Install-Package Aspose.PDF 

مراحل ایجاد یک جزوه از PDF در سی شارپ

Aspose.PDF برای دات نت نیازی به انجام یک فرآیند پیچیده برای ایجاد کتابچه های PDF ندارد. شما فقط باید PDF منبع را بارگیری کنید، چند گزینه صفحه تنظیم کنید و جزوه را تولید کنید. در زیر مراحل ساخت یک جزوه از PDF با استفاده از Aspose.PDF برای سی شارپ آمده است.

  • فایل PDF را از روی دیسک بارگیری کنید.
  • ویژگی های صفحات را تنظیم کنید، به عنوان مثال اندازه صفحه.
  • دفترچه را تهیه کرده و در محل مورد نظر ذخیره کنید.

بخش زیر نحوه تولید جزوات از PDF در سی شارپ را نشان می دهد.

ایجاد جزوه از PDF در سی شارپ

در زیر مراحل ایجاد یک جزوه از PDF در سی شارپ آمده است.

نمونه کد زیر نحوه ایجاد یک جزوه از PDF در سی شارپ را نشان می دهد.

// شی PdfFileEditor ایجاد کنید
PdfFileEditor pdfEditor = new PdfFileEditor();

// صفحات چپ و راست را تنظیم کنید
int[] leftPages = new int[] { 1, 5 };
int[] rightPages = new int[] { 2, 3 };

// جزوه درست کن
pdfEditor.MakeBooklet("input.pdf", "booklet.pdf", PageSize.A5, leftPages, rightPages);

PDF را وارد کنید

pdf ورودی برای جزوه

دفترچه خروجی

ایجاد جزوه از پی دی اف در csharp

C# API برای ساخت جزوه PDF - مجوز رایگان دریافت کنید

شما می توانید با [دریافت مجوز موقت رایگان]، جزوه ها را از PDF بدون محدودیت ارزیابی تهیه کنید.

C# PDF API - بیشتر بخوانید

می‌توانید با استفاده از مستندات درباره Aspose.PDF برای دات‌نت بیشتر کاوش کنید. اگر سؤالی دارید، از طریق [فروم 17 ما به ما اطلاع دهید.

نتیجه

در این مقاله با نحوه ساخت جزوه از PDF در سی شارپ آشنا شدید. همچنین نحوه تنظیم پویا اندازه صفحه و صفحات سمت چپ و راست جزوه را مشاهده کرده اید.

همچنین ببینید