فایل‌های CSV اغلب حاوی داده‌های جدولی هستند که مقادیر معمولاً با جداکننده کاما از هم جدا می‌شوند. می توانید یک فایل CSV را به PDF و همچنین یک فایل PDF را با استفاده از C# یا VB.NET به یک فایل CSV تبدیل کنید. API های Aspose بسیاری از ویژگی های دستکاری و تبدیل فایل را ارائه می دهند. اجازه دهید عناوین زیر را برای یادگیری تبدیل CSV و PDF بررسی کنیم:

تبدیل CSV به PDF و PDF به CSV - نصب API

شما باید Aspose.Cells for .NET و همچنین Aspose.PDF for .NET API را در محیط خود نصب کنید. می‌توانید به سرعت این APIها را با دانلود فایل‌های DLL از بخش دانلودها پیکربندی کنید، یا می‌توانید دستورات زیر را در NuGet Package Manager زیر منوی Tools در Microsoft Visual Studio IDE اجرا کنید.

PM> Install-Package Aspose.Cells
PM> Install-Package Aspose.Pdf

پس از پیکربندی موفقیت آمیز API ها، همه ما آماده هستیم تا تبدیل فایل های CSV و PDF را انجام دهیم.

تبدیل فایل CSV به PDF به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از C# یا VB.NET

فایل های CSV حاوی مقادیر جدا شده با کاما هستند که معمولاً با کاما متمایز می شوند. علاوه بر این، هر ردیف در یک فایل CSV نشان دهنده یک یا ردیف داده است. شما می توانید به راحتی با استفاده از زبان های C# یا VB.NET یک فایل CSV را به یک سند PDF تبدیل کنید. می‌توانید با استفاده از ویژگی TxtLoadOptions.Separator، نمادی را که می‌خواهید به عنوان یک کاراکتر جداکننده تنظیم کنید، کنترل کنید. به همین ترتیب، می توانید با استفاده از ویژگی TxtLoadOptions.SeparatorString، یک مقدار رشته را به عنوان جداکننده جداکننده تنظیم کنید. برای تبدیل فایل CSV به PDF باید مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. شیء کلاس TxtLoadOptions را مقداردهی کنید
  2. جداکننده را با استفاده از ویژگی Separator مشخص کنید
  3. فایل CSV ورودی را بارگیری کنید
  4. فایل PDF خروجی را ذخیره کنید

قطعه کد زیر بر اساس این مراحل است که نشان می دهد چگونه یک CSV را به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از C# یا VB.NET به PDF تبدیل کنید:

// شی کلاس TxtLoadOptions را راه اندازی کنید
Aspose.Cells.TxtLoadOptions option = new Aspose.Cells.TxtLoadOptions();
option.Separator = ',';

// فایل CSV ورودی را بارگیری کنید
Aspose.Cells.Workbook workbook = new Aspose.Cells.Workbook(dataDir + "Test.csv" , option);

// ذخیره فایل PDF خروجی
workbook.Save(dataDir + "Sample.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Pdf);

فایل CSV را وارد کنید

My Data,,,,,,,

Items A,Items B,Items C,Items D,Items E,Items F,Items G,Items H
12,23,33,66,11,87,99,33
23,22,33,77,31,22,45,56
34,11,12,23,22,34,11,12
45,43,54,88,36,45,45,37
65,65,65,65,13,65,9,35
34,22,27,22,32,23,23,32
213,186,224,341,145,276,232,205

خروجی تصویر از فایل PDF

تبدیل CSV PDF csharp

تبدیل PDF به فایل CSV به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از C# یا VB.NET

فایل‌های PDF می‌توانند حاوی داده‌هایی در قالب یک جدول باشند. شما می توانید چنین فایل PDF را در برنامه های NET خود به CSV تبدیل کنید. شما قبلاً Aspose.PDF را برای .NET API با استفاده از دستور NuGet که در بخش نصب در بالا بحث کردیم نصب کرده اید. مراحل تبدیل PDF به فایل CSV در زیر آمده است:

  1. شیء کلاس ExcelSaveOptions را راه اندازی کنید
  2. قالب ExcelFormat.CSV را برای فایل خروجی تنظیم کنید
  3. فایل PDF ورودی را بارگیری کنید
  4. فایل CSV خروجی را ذخیره کنید

کد زیر نحوه تبدیل PDF به CSV را با استفاده از C# یا VB.NET به صورت برنامه‌نویسی نشان می‌دهد:

// شی کلاس ExcelSaveOptions را راه اندازی کنید
ExcelSaveOptions options = new ExcelSaveOptions();
options.ConversionEngine = ExcelSaveOptions.ConversionEngines.NewEngine;

// قالب را به عنوان CSV تنظیم کنید
options.Format = ExcelSaveOptions.ExcelFormat.CSV;

// فایل PDF ورودی را بارگیری کنید
Document pdfDocument = new Document("Sample.pdf");

// فایل CSV خروجی را ذخیره کنید
pdfDocument.Save("Sample.csv", options);

نتیجه

در این مقاله نحوه تبدیل CSV به PDF و PDF به CSV را با استفاده از C# یا VB.NET در برنامه های دات نت خود بررسی کرده ایم. ما یاد گرفته ایم که چگونه یک کاراکتر یا یک جداکننده رشته را در فایل های CSV تجزیه کنیم. علاوه بر این، برای هر گونه راهنمایی بیشتر می توانید در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان با ما تماس بگیرید.

همچنین ببینید