واترمارک در یک سند وضعیت سند را با متونی مانند محرمانه، پیش نویس و غیره مشخص می کند و کپی سند اصلی را دشوار می کند. واترمارک ها می توانند مبتنی بر تصویر یا متن باشند و اغلب در اسناد PDF استفاده می شوند. ممکن است لازم باشد در برنامه های ++C خود به اسناد PDF واترمارک اضافه کنید. برای این منظور، این مقاله به شما یاد می دهد که چگونه با استفاده از C++، واترمارک متن و تصویر را از اسناد PDF اضافه و حذف کنید.

C++ API برای درج و حذف واترمارک متن/تصویر

Aspose.PDF for C++ یک کتابخانه C++ است که به شما امکان ایجاد، خواندن و به روز رسانی اسناد PDF را می دهد. علاوه بر این، API از درج و حذف واترمارک تصویر/متن در اسناد PDF پشتیبانی می کند. می‌توانید API را از طریق NuGet نصب کنید یا آن را مستقیماً از بخش دانلودها دانلود کنید.

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

درج واترمارک متنی در یک فایل PDF با استفاده از C++

با Aspose.PDF برای C++ API، می توانید سبک فونت، متن، رنگ، زاویه، کدورت و غیره واترمارک متن را کنترل کنید. مراحل زیر برای افزودن واترمارک متنی در فایل PDF آمده است.

کد نمونه زیر نحوه افزودن واترمارک متنی را در یک فایل PDF با استفاده از C++ نشان می دهد.

// سند PDF منبع را باز کنید
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"SourceDirectory\\Sample 1.pdf");

// یک نمونه از کلاس TextStamp ایجاد کنید
System::SharedPtr<TextStamp> textStamp = MakeObject<TextStamp>(u"CONFIDENTIAL");

// موقعیت واترمارک را تنظیم کنید
textStamp->set_XIndent(70);
textStamp->set_YIndent(300);

// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textStamp->get_TextState()->set_Font(FontRepository::FindFont(u"Arial"));
textStamp->get_TextState()->set_FontSize(72.0F);
textStamp->get_TextState()->set_ForegroundColor(Aspose::Pdf::Color::get_Red());
textStamp->set_Opacity(0.4);
textStamp->set_RotateAngle(45);
textStamp->setStampId(123456);

// اضافه کردن واترمارک به صفحه PDF
pdfDocument->get_Pages()->idx_get(1)->AddStamp(textStamp);

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\Text-Watermark-Out.pdf", SaveFormat::Pdf);
تصویر فایل PDF خروجی تولید شده توسط کد نمونه

تصویر فایل PDF خروجی تولید شده توسط کد نمونه

درج واترمارک تصویر در یک فایل PDF با استفاده از C++

واترمارک تصویر معمولاً برای نشان دادن مالکیت سند با استفاده از لوگو یا هر تصویر قابل شناسایی دیگری استفاده می شود. با استفاده از مراحل زیر می توانید یک واترمارک تصویر به فایل های PDF اضافه کنید.

کد نمونه زیر نحوه اضافه کردن واترمارک تصویر را با استفاده از C++ در یک فایل PDF نشان می دهد.

// سند PDF منبع را باز کنید
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"SourceDirectory\\Sample 1.pdf");

// یک نمونه از کلاس ImageStamp ایجاد کنید
System::SharedPtr<ImageStamp> imageStamp = MakeObject<ImageStamp>(u"SourceDirectory\\aspose.png");

// موقعیت واترمارک را تنظیم کنید
imageStamp->set_XIndent(150);
imageStamp->set_YIndent(350);

// ویژگی های دیگر را تنظیم کنید
imageStamp->set_Height(100);
imageStamp->set_Width(300);
imageStamp->set_RotateAngle(45);
imageStamp->set_Opacity(0.4);
imageStamp->setStampId(12345678);

// اضافه کردن واترمارک به صفحه PDF
pdfDocument->get_Pages()->idx_get(1)->AddStamp(imageStamp);

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\Image-Watermark-Out.pdf", SaveFormat::Pdf);
تصویر فایل PDF خروجی تولید شده توسط کد نمونه

تصویر فایل PDF خروجی تولید شده توسط کد نمونه

متن یا تصویر واترمارک را از یک فایل PDF با استفاده از C++ حذف کنید

ممکن است سناریوهایی وجود داشته باشد که شما نیاز به حذف واترمارک از یک سند PDF داشته باشید. در مثال‌های قبلی، شناسه‌ها را هم برای واترمارک متن و هم برای تصویر تعریف کردیم. ما از آن شناسه ها برای حذف واترمارک ها از اسناد PDF استفاده خواهیم کرد. مراحل زیر برای حذف واترمارک از فایل های PDF آورده شده است.

کد نمونه زیر نحوه حذف واترمارک متن و تصویر را از فایل های PDF با استفاده از C++ نشان می دهد.

// یک نمونه از کلاس PdfContentEditor ایجاد کنید
System::SharedPtr<PdfContentEditor> contentEditor = MakeObject<PdfContentEditor>();

// فایل PDF حاوی واترمارک را باز کنید
contentEditor->BindPdf(u"SourceDirectory\\SampleImageWatermark.pdf");

// حذف واترمارک با شناسه
contentEditor->DeleteStampById(12345678);

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\Remove-Watermark-Out.pdf", SaveFormat::Pdf);

مجوز رایگان دریافت کنید

با درخواست [مجوز موقت رایگان] می‌توانید API را بدون محدودیت ارزیابی امتحان کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه کار با واترمارک در فایل های PDF با استفاده از C++ را یاد گرفتید. به طور خاص، نحوه افزودن و حذف واترمارک تصویر و متن را از اسناد PDF با استفاده از Aspose.PDF برای C++ API یاد گرفته‌اید. API بسیاری از ویژگی‌های اضافی را برای خودکارسازی وظایف مرتبط با PDF شما فراهم می‌کند. می‌توانید با مراجعه به مستندات رسمی API را با جزئیات بررسی کنید. در صورت وجود هرگونه سوال، لطفاً در [تالار گفتمان پشتیبانی رایگان19 ما با ما تماس بگیرید.

همچنین ببینید