چرخش متن در اسناد PDF در سی شارپ

PDF به فرمت سند حاکم در دنیای دیجیتال تبدیل شده است. پشتیبانی بین پلتفرمی آن، آن را به فرمتی رایج برای تولید و به اشتراک گذاری اسناد، مانند مقالات تحقیقاتی، فاکتورها و غیره تبدیل کرده است. در حالی که یک PDF را به صورت برنامه‌نویسی تولید می‌کنید، اغلب باید موقعیت و جهت متن را با توجه به طرح‌بندی تغییر دهید. سند. در این مقاله نحوه چرخش متن در اسناد PDF به صورت برنامه‌نویسی در C#.NET را نشان خواهیم داد.

C# .NET API برای چرخاندن متن در PDF

Aspose.PDF for .NET یک کتابخانه کلاس سی شارپ است که ویژگی های اولیه و همچنین پیشرفته دستکاری PDF را برای برنامه های NET ارائه می دهد. با استفاده از API، می توانید اسناد PDF را با طرح بندی های ساده یا پیچیده به طور یکپارچه تولید کنید. ما از این API برای چرخش متن در اسناد PDF استفاده خواهیم کرد. می توانید DLL API را دانلود یا با استفاده از NuGet نصب کنید.

PM> Install-Package Aspose.PDF

چرخاندن متن در داخل PDF در سی شارپ

چندین روش برای چرخاندن یک متن در یک سند PDF وجود دارد. می توانید یک قطعه متن یا پاراگراف کامل را بچرخانید. بیایید ببینیم هر یک از این چرخش های متن چگونه کار می کند.

چرخش متن PDF با استفاده از TextFragment در سی شارپ

مراحل زیر برای چرخاندن یک قطعه متن در یک سند PDF با استفاده از C# است.

 • ابتدا با استفاده از کلاس Document یک سند جدید ایجاد کنید.
 • سپس، یک صفحه به سند اضافه کنید و مرجع آن را با استفاده از روش Document.Pages.Add() دریافت کنید.
 • پس از آن، با استفاده از کلاس TextFragment یک قطعه متن جدید ایجاد کنید.
 • موقعیت و فونت قطعه متن را تنظیم کنید.
 • با استفاده از ویژگی TextFragment.TextState.Rotation زاویه چرخش را تنظیم کنید.
 • یک شی TextBuilder جدید ایجاد کنید و آن را با شیء Page مقداردهی اولیه کنید.
 • برای افزودن متن به صفحه از روش TextBuilder.AppendText(TextFragment) استفاده کنید.
 • در نهایت، سند PDF را با استفاده از روش Document.Save(string) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه چرخش متن در یک سند PDF را در سی شارپ نشان می دهد.

// مقداردهی اولیه شی سند
Document pdfDocument = new Document();
      
// دریافت صفحه خاص
var pdfPage = pdfDocument.Pages.Add();
      
// قطعه متن ایجاد کنید
TextFragment textFragment1 = new TextFragment("main text");
textFragment1.Position = new Position(100, 600);
      
// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textFragment1.TextState.FontSize = 12;
textFragment1.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// ایجاد قطعه متن چرخانده شده
TextFragment textFragment2 = new TextFragment("rotated text");
textFragment2.Position = new Position(200, 600);
      
// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textFragment2.TextState.FontSize = 12;
textFragment2.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
textFragment2.TextState.Rotation = 45;
      
// ایجاد قطعه متن چرخانده شده
TextFragment textFragment3 = new TextFragment("rotated text");
textFragment3.Position = new Position(300, 600);
      
// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textFragment3.TextState.FontSize = 12;
textFragment3.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
textFragment3.TextState.Rotation = 90;
      
// ایجاد شی TextBuilder
TextBuilder textBuilder = new TextBuilder(pdfPage);
      
// قطعه متن را به صفحه PDF اضافه کنید
textBuilder.AppendText(textFragment1);
textBuilder.AppendText(textFragment2);
textBuilder.AppendText(textFragment3);
      
// ذخیره سند
pdfDocument.Save("Rotation_TextFragment.pdf");

خروجی

چرخش متن PDF با استفاده از TextFragment در سی شارپ

چرخش متن PDF با استفاده از TextParagraph در سی شارپ

همچنین می توانید هنگام ایجاد یک پاراگراف جدید، چرخش را روی متن اعمال کنید. این را می توان با استفاده از کلاس TextParagraph به دست آورد. مراحل زیر برای اعمال چرخش متن با استفاده از کلاس TextParagraph آمده است.

 • ابتدا با استفاده از کلاس Document یک سند جدید ایجاد کنید.
 • سپس، یک صفحه به سند اضافه کنید و مرجع آن را با استفاده از روش Document.Pages.Add() دریافت کنید.
 • پس از آن، یک شیء TextParagraph جدید ایجاد کنید.
 • یک قطعه متن جدید با استفاده از کلاس TextFragment ایجاد کنید و متن و فونت را تنظیم کنید.
 • با استفاده از ویژگی TextFragment.TextState.Rotation زاویه چرخش را تنظیم کنید.
 • با استفاده از روش TextParagraph.AppendLine(TextFragment) متن را به پاراگراف اضافه کنید.
 • یک شی TextBuilder جدید ایجاد کنید و آن را با شیء Page مقداردهی اولیه کنید.
 • برای افزودن پاراگراف به صفحه از روش TextBuilder.AppendParagraph(TextParagraph) استفاده کنید.
 • در نهایت، سند PDF را با استفاده از روش Document.Save(string) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه چرخش متن در داخل یک پاراگراف در PDF را به صورت برنامه‌نویسی نشان می‌دهد.

// مقداردهی اولیه شی سند
Document pdfDocument = new Document();
      
// صفحه خاصی را دریافت کنید
var pdfPage = pdfDocument.Pages.Add();
TextParagraph paragraph = new TextParagraph();
paragraph.Position = new Position(200, 600);
      
// قطعه متن ایجاد کنید
TextFragment textFragment1 = new TextFragment("rotated text");
      
// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textFragment1.TextState.FontSize = 12;
textFragment1.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// چرخش را تنظیم کنید
textFragment1.TextState.Rotation = 45;
      
// قطعه متن ایجاد کنید
TextFragment textFragment2 = new TextFragment("main text");
      
// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textFragment2.TextState.FontSize = 12;
textFragment2.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// قطعه متن ایجاد کنید
TextFragment textFragment3 = new TextFragment("another rotated text");
      
// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textFragment3.TextState.FontSize = 12;
textFragment3.TextState.Font = FontRepository.FindFont("TimesNewRoman");
      
// چرخش را تنظیم کنید
textFragment3.TextState.Rotation = -45;
      
// قطعات متن را به پاراگراف اضافه کنید
paragraph.AppendLine(textFragment1);
paragraph.AppendLine(textFragment2);
paragraph.AppendLine(textFragment3);
      
// ایجاد شی TextBuilder
TextBuilder textBuilder = new TextBuilder(pdfPage);
      
// پاراگراف متن را به صفحه PDF اضافه کنید
textBuilder.AppendParagraph(paragraph);

// ذخیره سند
pdfDocument.Save("Rotation_TextParagraph.pdf");

خروجی

چرخش متن PDF با استفاده از TextParagraph در سی شارپ

مجوز API رایگان دریافت کنید

می توانید Aspose.PDF را برای دات نت به صورت رایگان با [دریافت مجوز موقت] امتحان کنید.

نتیجه

اتوماسیون PDF به طور گسترده ای برای ایجاد و دستکاری اسناد PDF از داخل وب یا برنامه های دسکتاپ مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله نحوه چرخش متن در PDF به صورت برنامه نویسی با استفاده از سی شارپ را یاد گرفتید. ما به صراحت نحوه چرخش متن با استفاده از کلاس های TextFragment و TextParagraph را توضیح داده ایم. علاوه بر این، می‌توانید ویژگی‌های دیگر را با استفاده از مستندات Aspose.PDF برای دات‌نت کاوش کنید. در صورت داشتن هرگونه سوال یا سوال، می توانید از طریق [تالار گفتمان24 ما با ما تماس بگیرید.

همچنین ببینید