چرخش متن در اسناد PDF در جاوا

PDF یک قالب سند متقابل پلتفرمی است که طرح‌بندی ثابتی را در بین سیستم‌عامل‌های مختلف ارائه می‌دهد. این به طور گسترده ای برای تولید و به اشتراک گذاری اسناد، مانند مقالات تحقیقاتی، فاکتورها و غیره استفاده می شود. هنگام تولید فایل های PDF به صورت برنامه ای، اغلب باید موقعیت و جهت متن را با توجه به طرح سند تغییر دهید. در این مقاله نحوه چرخش متن در اسناد PDF در جاوا را به شما نشان خواهیم داد.

Java API برای چرخاندن متن در PDF

برای چرخاندن متن درون فایل‌های PDF، از Aspose.PDF برای جاوا استفاده می‌کنیم. این یک کتابخانه قدرتمند است که ویژگی های اساسی و همچنین پیشرفته دستکاری PDF را ارائه می دهد. می توانید API را دانلود یا با استفاده از تنظیمات Maven زیر نصب کنید.

مخزن:

  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

وابستگی:

<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-pdf</artifactId>
  <version>22.4</version>
</dependency>

چرخاندن متن در داخل PDF در جاوا

چندین روش برای چرخاندن یک متن در یک سند PDF وجود دارد. می توانید یک قطعه متن یا پاراگراف کامل را بچرخانید. بیایید ببینیم هر یک از این چرخش های متن چگونه کار می کند.

چرخش متن PDF با استفاده از TextFragment در جاوا

مراحل زیر برای چرخاندن یک قطعه متن در یک سند PDF با استفاده از جاوا است.

 • ابتدا با استفاده از کلاس Document یک سند جدید ایجاد کنید.
 • سپس، یک صفحه به سند اضافه کنید و مرجع آن را با استفاده از روش Document.getPages().add() دریافت کنید.
 • پس از آن، با استفاده از کلاس TextFragment یک قطعه متن جدید ایجاد کنید.
 • موقعیت و فونت قطعه متن را تنظیم کنید.
 • زاویه چرخش را با استفاده از روش TextFragment.getTextState().setRotation() تنظیم کنید.
 • یک شی TextBuilder جدید ایجاد کنید و آن را با شیء Page مقداردهی اولیه کنید.
 • برای افزودن متن به صفحه از روش TextBuilder.appendText(TextFragment) استفاده کنید.
 • در نهایت، سند PDF را با استفاده از روش Document.save(string) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه چرخش متن در یک سند PDF در جاوا را نشان می دهد.

// مقداردهی اولیه شی سند
Document pdfDocument = new Document();

// صفحه خاصی را دریافت کنید
Page pdfPage = pdfDocument.getPages().add();

// قطعه متن ایجاد کنید
TextFragment textFragment1 = new TextFragment("main text");
textFragment1.setPosition(new Position(100, 600));

// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textFragment1.getTextState().setFontSize(12);
textFragment1.getTextState().setFont(FontRepository.findFont("TimesNewRoman"));

// ایجاد قطعه متن چرخانده شده
TextFragment textFragment2 = new TextFragment("rotated text");
textFragment2.setPosition(new Position(200, 600));
// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textFragment2.getTextState().setFontSize(12);
textFragment2.getTextState().setFont(FontRepository.findFont("TimesNewRoman"));
textFragment2.getTextState().setRotation(45);

// ایجاد قطعه متن چرخانده شده
TextFragment textFragment3 = new TextFragment("rotated text");
textFragment3.setPosition(new Position(300, 600));

// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textFragment3.getTextState().setFontSize(12);
textFragment3.getTextState().setFont(FontRepository.findFont("TimesNewRoman"));
textFragment3.getTextState().setRotation(90);

// ایجاد شی TextBuilder
TextBuilder textBuilder = new TextBuilder(pdfPage);

// قطعه متن را به صفحه PDF اضافه کنید
textBuilder.appendText(textFragment1);
textBuilder.appendText(textFragment2);
textBuilder.appendText(textFragment3);

// ذخیره سند
pdfDocument.save("Rotate_Text_TextFragment.pdf");

خروجی

چرخش متن PDF با استفاده از TextFragment در جاوا

چرخش متن PDF با استفاده از TextParagraph در جاوا

همچنین می توانید هنگام ایجاد یک پاراگراف جدید، چرخش را روی متن اعمال کنید. این را می توان با استفاده از کلاس TextParagraph به دست آورد. مراحل زیر برای اعمال چرخش متن با استفاده از کلاس TextParagraph آمده است.

 • ابتدا یک سند جدید با استفاده از کلاس Document ایجاد کنید.
 • سپس، صفحه ای را به سند اضافه کنید و مرجع آن را با استفاده از روش Document.getPages().add() دریافت کنید.
 • پس از آن، یک شیء TextParagraph جدید ایجاد کنید.
 • یک قطعه متن جدید با استفاده از کلاس TextFragment ایجاد کنید و متن و فونت را تنظیم کنید.
 • زاویه چرخش را با استفاده از روش TextFragment.getTextState().setRotation() تنظیم کنید.
 • با استفاده از روش TextParagraph.appendLine(TextFragment) متن را به پاراگراف اضافه کنید.
 • یک شی TextBuilder جدید ایجاد کنید و آن را با شیء Page مقداردهی اولیه کنید.
 • برای افزودن پاراگراف به صفحه از روش TextBuilder.appendParagraph(TextParagraph) استفاده کنید.
 • در نهایت، سند PDF را با استفاده از روش Document.save(string) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه چرخش متن در داخل یک پاراگراف در PDF را به صورت برنامه‌نویسی نشان می‌دهد.

// مقداردهی اولیه شی سند
Document pdfDocument = new Document();

// صفحه خاصی را دریافت کنید
Page pdfPage = (Page) pdfDocument.getPages().add();

// ایجاد پاراگراف متنی
TextParagraph paragraph = new TextParagraph();
paragraph.setPosition(new Position(200, 600));

// قطعه متن ایجاد کنید
TextFragment textFragment1 = new TextFragment("rotated text");

// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textFragment1.getTextState().setFontSize(12);
textFragment1.getTextState().setFont(FontRepository.findFont("TimesNewRoman"));

// چرخش را تنظیم کنید
textFragment1.getTextState().setRotation(45);

// قطعه متن ایجاد کنید
TextFragment textFragment2 = new TextFragment("main text");

// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textFragment2.getTextState().setFontSize(12);
textFragment2.getTextState().setFont(FontRepository.findFont("TimesNewRoman"));

// قطعه متن ایجاد کنید
TextFragment textFragment3 = new TextFragment("another rotated text");

// ویژگی های متن را تنظیم کنید
textFragment3.getTextState().setFontSize(12);
textFragment3.getTextState().setFont(FontRepository.findFont("TimesNewRoman"));

// چرخش را تنظیم کنید
textFragment3.getTextState().setRotation(-45);

// قطعات متن را به پاراگراف اضافه کنید
paragraph.appendLine(textFragment1);
paragraph.appendLine(textFragment2);
paragraph.appendLine(textFragment3);

// ایجاد شی TextBuilder
TextBuilder textBuilder = new TextBuilder(pdfPage);

// پاراگراف متن را به صفحه PDF اضافه کنید
textBuilder.appendParagraph(paragraph);

// ذخیره سند
pdfDocument.save("Rotate_Text_TextParagraph.pdf");

خروجی

چرخش متن PDF با استفاده از TextParagraph در جاوا

مجوز API رایگان دریافت کنید

می توانید Aspose.PDF را برای جاوا به صورت رایگان با دریافت مجوز موقت امتحان کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه چرخش متن در PDF به صورت برنامه نویسی با استفاده از جاوا را یاد گرفتید. ما نحوه چرخش متن با استفاده از کلاس های TextFragment و TextParagraph را توضیح داده ایم. علاوه بر این، می‌توانید با استفاده از مستندات درباره Aspose.PDF برای جاوا بیشتر کاوش کنید. در صورت داشتن هرگونه سوال یا سوال، می توانید از طریق [تالار گفتمان23 ما با ما تماس بگیرید.

همچنین ببینید