کار با تصاویر در فایل های PDF با استفاده از C++

تصاویر را می توان برای نشان دادن موارد مختلف از عکس محصول گرفته تا گردش کار و نمودار جریان استفاده کرد. فایل‌های پی‌دی‌اف بر اساس نوع اطلاعاتی که دارند می‌توانند حاوی تصاویر باشند. به عنوان مثال، راهنمای نصب صندلی شامل تصاویری از صندلی است که نحوه مونتاژ آن را نشان می دهد. ممکن است سناریوهایی وجود داشته باشد که در آن شما نیاز به دستکاری تصاویر در فایل های PDF به صورت برنامه ای داشته باشید. برای چنین مواردی، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه با استفاده از C++ با تصاویر در فایل های PDF کار کنید. به ویژه، نحوه افزودن، جایگزینی، استخراج و حذف تصاویر در یک PDF با استفاده از C++ را پوشش خواهیم داد.

C++ API برای افزودن، به روز رسانی، حذف و جایگزینی تصاویر PDF

Aspose.PDF for C++ یک کتابخانه قوی C++ است که به شما امکان ایجاد، خواندن و تغییر فایل‌های PDF را می‌دهد. علاوه بر این، API از کار با تصاویر در اسناد PDF پشتیبانی می کند. می‌توانید API را از طریق NuGet نصب کنید یا آن را مستقیماً از بخش دانلودها دانلود کنید.

PM> Install-Package Aspose.PDF.Cpp

یک تصویر را به یک فایل PDF در C++ اضافه کنید

مراحل زیر برای افزودن تصویر به یک فایل PDF است.

کد نمونه زیر نحوه افزودن تصویر به فایل PDF را با استفاده از C++ نشان می دهد.

// فایل PDF را بارگیری کنید
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"SourceDirectory\\PDF\\Sample 1.pdf");

// صفحه اول را بازیابی کنید
auto page = pdfDocument->get_Pages()->idx_get(1);

// یک نمونه از کلاس Rectangle ایجاد کنید
double x = 100.0, y = 600.0, width = 200.0, height = 200.0;
auto rectangle = MakeObject<Aspose::Pdf::Rectangle>(x, y, x + width, y + height);

// اضافه کردن تصویر به صفحه
page->AddImage(u"SourceDirectory\\Images\\AsposeLogo.png", rectangle);

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\add_image_output.pdf");

استخراج تصاویر از PDF در C++

برای استخراج تصاویر از یک فایل PDF در C++، مراحل زیر را دنبال کنید.

کد نمونه زیر نحوه استخراج یک تصویر از PDF در C++ را نشان می دهد.

// فایل PDF را بارگیری کنید
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"OutputDirectory\\add_image_output.pdf");

// یک تصویر خاص را استخراج کنید
auto image = pdfDocument->get_Pages()->idx_get(1)->get_Resources()->get_Images()->idx_get(1);

// یک شی جریان برای ذخیره تصویر خروجی ایجاد کنید
System::SharedPtr<System::IO::FileStream> outputImage = System::IO::File::Create(u"OutputDirectory\\extract_image_output.jpg");

// تصویر خروجی را ذخیره کنید
image->Save(outputImage, System::Drawing::Imaging::ImageFormat::get_Jpeg());

// جریان را ببندید
outputImage->Close();

یک تصویر را از یک فایل PDF با استفاده از C++ حذف کنید

مراحل زیر برای حذف یک تصویر از یک فایل PDF در C++ آمده است.

کد نمونه زیر نحوه حذف یک تصویر از یک فایل PDF در C++ را نشان می دهد.

// فایل PDF را بارگیری کنید
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"OutputDirectory\\add_image_output.pdf");

// حذف یک تصویر خاص
pdfDocument->get_Pages()->idx_get(1)->get_Resources()->get_Images()->Delete(1);

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\delete_image_output.pdf");

یک تصویر را در یک PDF در C++ جایگزین کنید

به منظور جایگزینی یک تصویر در PDF در C++، مراحل زیر را دنبال کنید.

نمونه کد زیر نحوه جایگزینی یک تصویر را در یک فایل PDF در C++ نشان می دهد.

// فایل PDF را بارگیری کنید
auto pdfDocument = MakeObject<Document>(u"OutputDirectory\\add_image_output.pdf");

// تصویر جدید را با FileStream باز کنید
System::SharedPtr<System::IO::FileStream> newImage = System::IO::File::OpenRead(u"SourceDirectory\\Images\\aspose.png");

// تصویر قدیمی را جایگزین کنید
pdfDocument->get_Pages()->idx_get(1)->get_Resources()->get_Images()->Replace(1, newImage);

// جریان را ببندید
newImage->Close();

// فایل PDF را ذخیره کنید
pdfDocument->Save(u"OutputDirectory\\replace_image_output.pdf");

C++ API برای کار با تصاویر PDF - مجوز رایگان دریافت کنید

با درخواست [مجوز موقت رایگان] می‌توانید API را بدون محدودیت ارزیابی امتحان کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه کار با تصاویر در فایل های PDF با استفاده از C++ را یاد گرفتید. به طور خاص، شما یاد گرفته اید که چگونه با استفاده از Aspose.PDF برای C++ API تصاویر را از فایل های PDF اضافه، استخراج، جایگزین و حذف کنید. API مجموعه‌ای از ویژگی‌های اضافی را برای کار با فایل‌های PDF فراهم می‌کند که می‌توانید با مراجعه به مستندات رسمی جزئیات را بررسی کنید. در صورت وجود هرگونه سوال، لطفاً با ما در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان تماس بگیرید.

همچنین ببینید