فشرده سازی PSD C#

تصاویر PSD می توانند حاوی اطلاعات بصری زیادی در قالب لایه ها باشند. گاهی اوقات اندازه فایل می تواند تا صدها مگابایت افزایش یابد، بنابراین ممکن است نیاز به فشرده سازی یک تصویر PSD برای کاهش اندازه فایل داشته باشید. مطابق با آن، مقاله نحوه فشرده سازی یک فایل PSD به صورت برنامه نویسی در سی شارپ را مورد بحث قرار می دهد.

C# API برای فشرده سازی فایل PSD Photoshop – نصب

ما در مورد ایجاد یک تصویر PSD به صورت برنامه نویسی با Aspose.PSD for .NET API یاد گرفتیم. همچنین می توانید یک تصویر PSD را در سی شارپ فشرده کنید. به سادگی API را با دانلود فایل DLL آن از بخش New Releases یا با استفاده از دستور نصب NuGet پیکربندی کنید:

PM> Install-Package Aspose.PSD

فشرده سازی یک تصویر PSD به صورت برنامه ای در سی شارپ

یک فایل PSD می تواند حاوی چندین لایه برای نمایش متن، گرافیک، وکتور و غیره باشد. می توانید با دنبال کردن مراحل زیر یک تصویر PSD را در سی شارپ فشرده کنید:

  1. یک تصویر PSD ورودی را با استفاده از کلاس PsdImage بارگیری کنید.
  2. شیء کلاس PsdOptions را مقداردهی کنید.
  3. روش فشرده سازی را با استفاده از شمارش CompressionMethod مشخص کنید.
  4. در نهایت فایل PSD خروجی فشرده را با حجم فایل کاهش یافته ذخیره کنید.

قطعه کد زیر نحوه فشرده سازی یک تصویر PSD را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ نشان می دهد:

// یک فایل PSD ورودی را بارگیری کنید
PsdImage image = new PsdImage("Input.psd");

// یک نمونه از PsdOptions برای تنظیم روش فشرده سازی ایجاد کنید
PsdOptions psdOptions = new PsdOptions();
psdOptions.CompressionMethod = CompressionMethod.RLE;

// فایل تصویری فشرده PSD را ذخیره کنید
image.Save("PSDcompression.psd", psdOptions);

ویژگی های API را کاوش کنید

می‌توانید بخش اسناد را بررسی کنید تا در مورد بسیاری از ویژگی‌های دیگر موجود در API بیاموزید.

مجوز ارزیابی رایگان را دریافت کنید

با درخواست مجوز موقت رایگان می‌توانید API را با ظرفیت کامل بدون هیچ گونه محدودیت ارزیابی ارزیابی کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه فشرده سازی یک تصویر PSD به صورت برنامه ای با استفاده از سی شارپ را بررسی کرده اید. شما می توانید حجم فایل را با نسبت خوبی کاهش دهید بدون اینکه کیفیت تصویر را از دست بدهید. علاوه بر این، اگر نیاز به بحث در مورد هر یک از نیازها یا نگرانی های خود دارید، لطفاً با ما در [فروم 11 بنویسید.

همچنین ببینید