PNG JPG تصویر به PSD

فرمت‌های PNG و JPG فرمت‌های شناخته شده‌ای هستند که حاوی اطلاعات تصویری تک لایه هستند. در حالی که فایل Photoshop Document (PSD) حاوی چندین لایه برای نمایش تصاویر است. شما به راحتی می توانید تصاویر PNG یا JPG را با استفاده از C# در برنامه های NET خود به فرمت PSD تبدیل کنید. این مقاله بخش های زیر مربوط به تبدیل تصویر PNG و JPG را پوشش می دهد:

تبدیل PNG یا JPG تصویر به PSD – نصب API C#

تبدیل PNG یا JPG به PSD در سناریوهایی مانند جایی که طراحان مختلف لایه‌هایی را طراحی می‌کنند که بعداً با استفاده از فرمت PSD در یک تصویر واحد ترکیب می‌شوند، مفید است. به عنوان مثال، زمینه های بازی، نقشه های چند لایه، دارایی های گرافیکی حاوی اطلاعات بصری زیادی هستند. شما باید Aspose.PSD for .NET API را برای کار با چندین [فرمت فایل پشتیبانی شده] پیکربندی کنید. می‌توانید با دانلود فایل‌های DLL از بخش New Releases یا با دستور نصب زیر NuGet API را به سرعت نصب کنید:

PM> Install-Package Aspose.PSD

تبدیل تصویر PNG به فایل PSD با استفاده از C#

با انجام مراحل زیر می توانید تصویر PNG را به فایل PSD تبدیل کنید:

 1. شیء کلاس PsdImage را مقداردهی کنید.
 2. تصویر PNG ورودی را در شیء FileStream بارگیری کنید.
 3. با روش AddLayer() تصویر ورودی را به عنوان یک لایه به تصویر PSD اضافه کنید.
 4. با روش Save() تصویر را به فایل PSD خروجی تبدیل کنید.

کد زیر نحوه تبدیل تصویر PNG به فایل PSD را با استفاده از سی شارپ به صورت برنامه ای نشان می دهد:

string fileName = "Sample.png";

// شی کلاس PsdImage را راه اندازی کنید
PsdImage image = new PsdImage(900, 700);

// تصویر ورودی را در شی FileStream بارگیری کنید      
Stream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
Layer layer = null;
try
{
  layer = new Layer(stream);

  // تصویر ورودی را به عنوان لایه به تصویر PSD اضافه کنید
  image.AddLayer(layer);
}
catch (Exception e)
{
  if (layer != null)
  {
    layer.Dispose();
  }
  throw e;
}

// تبدیل تصویر PNG به فایل PSD خروجی
image.Save("PNGtoPSD.psd");

تصویر زیر نمونه خروجی تبدیل تصویر PNG به PSD را نشان می دهد:

تصویر PNG به PSD

تبدیل تصویر JPG به PSD از طریق برنامه C#

با انجام مراحل زیر می توانید تصویر JPG را به فایل PSD تبدیل کنید:

 1. نمونه کلاس PsdImage را راه اندازی کنید.
 2. تصویر JPG ورودی را در شیء FileStream بارگیری کنید.
 3. با روش AddLayer() لایه فایل JPG ورودی را به فایل PSD اضافه کنید.
 4. با روش PsdImage.Save() تصویر JPG را به فایل PSD خروجی تبدیل کنید.

کد زیر نحوه تبدیل تصویر JPG به فایل PSD را با استفاده از سی شارپ توضیح می دهد:

string fileName = "Sample.jpg";

// شی کلاس PsdImage را راه اندازی کنید
PsdImage image = new PsdImage(900, 700);

// تصویر ورودی را در شی FileStream بارگیری کنید      
Stream stream = new FileStream(fileName, FileMode.Open);
Layer layer = null;
try
{
  layer = new Layer(stream);

  // تصویر ورودی را به عنوان لایه به تصویر PSD اضافه کنید
  image.AddLayer(layer);
}
catch (Exception e)
{
  if (layer != null)
  {
    layer.Dispose();
  }
  throw e;
}

// تبدیل تصویر JPG به فایل PSD خروجی
image.Save("JPGtoPSD.psd");

مجوز رایگان دریافت کنید

می‌توانید با دریافت یک [مجوز موقت رایگان]، API را با ظرفیت کامل ارزیابی کنید.

نتیجه

در این مقاله با نحوه تبدیل تصاویر PNG یا JPG به فایل های PSD به صورت برنامه نویسی با استفاده از سی شارپ آشنا شدید. تصویر ورودی به صورت یک لایه در فایل PSD خروجی اضافه می شود، جایی که می توانید یک یا چند تصویر را در فایل خروجی ترکیب کنید. کنجکاو هستید که بیشتر بدانید؟ لطفاً برای کاوش در ویژگی‌های بیشتر به اسناد مراجعه کنید. در صورتی که بخواهید در مورد استفاده خود با ما صحبت کنید، می‌توانید هر زمان که بخواهید در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان با ما تماس بگیرید!

همچنین ببینید