PSD به TIFF csharp

تصاویر PSD معمولا برای طراحی گرافیک استفاده می شوند. در شرایط خاص، ممکن است لازم باشد یک فایل PSD را به یک تصویر TIFF برای پیش نمایش محتویات در محیط های مختلف سیستم تبدیل کنید. بخش های زیر سناریوهای تبدیل PSD را توضیح می دهند:

تبدیل تصویر PSD به TIFF – نصب API C#

Aspose.PSD for .NET API از کار با PSD و چندین فرمت فایل دیگر پشتیبانی می کند. می‌توانید با دانلود فایل DLL از بخش Downloads یا با استفاده از دستور نصب زیر NuGet API را پیکربندی کنید:

PM> Install-Package Aspose.PSD

تبدیل تصویر PSD به TIFF به صورت برنامه نویسی با استفاده از C#

با انجام مراحل زیر می توانید یک فایل PSD را به تصویر TIFF تبدیل کنید:

  1. تصویر PSD ورودی را با کلاس Image بارگیری کنید.
  2. یک شی از کلاس TiffOptions را مقداردهی کنید.
  3. با استفاده از روش Save تصویر PSD را به یک فایل TIFF تبدیل کنید.

قطعه کد زیر نحوه تبدیل یک تصویر PSD به یک تصویر TIFF را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ نشان می دهد:

// یک تصویر PSD موجود را به عنوان تصویر بارگیری کنید
Image image = Image.Load("Photoshop.psd");

// یک نمونه از کلاس TiffOptions ایجاد کنید
TiffOptions options = new TiffOptions(TiffExpectedFormat.Default);

// PSD را به Tiff تبدیل کنید
image.Save("PSD-to-Tiff.tiff", options);

تبدیل تصویر PSD به TIFF با فشرده سازی در سی شارپ

با تعیین گزینه های مختلف می توانید یک فایل PSD را روی یک تصویر TIFF کنترل کنید. به عنوان مثال، ویژگی های پالت، فتومتریک یا فشرده سازی برای فایل TIFF خروجی. مراحل زیر نحوه تبدیل یک تصویر PSD به یک تصویر TIFF را با فشرده سازی نشان می دهد:

  1. تصویر PSD ورودی را با کلاس Image بارگیری کنید.
  2. یک شی از کلاس TiffOptions را نمونه سازی کنید.
  3. گزینه های Compression، Photometric و سایر گزینه ها را تنظیم کنید.
  4. تصویر TIFF فشرده خروجی را ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل یک تصویر PSD به یک تصویر فشرده شده TIFF را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ نشان می دهد:

// یک تصویر PSD موجود را به عنوان تصویر بارگیری کنید
Image image = Image.Load("Photoshop.psd");

// یک نمونه از کلاس TiffOptions ایجاد کنید
TiffOptions options = new TiffOptions(TiffExpectedFormat.Default);

// فشرده سازی، حالت فتومتریک و پالت خاکستری را تنظیم کنید
options.Compression = TiffCompressions.Lzw;
options.Photometric = TiffPhotometrics.Palette;
options.Palette = ColorPaletteHelper.Create4BitGrayscale(true);

// تبدیل PSD به TIFF با فشرده سازی
image.Save("PSD-to-Tiff-Compression.tiff", options);

مجوز ارزیابی رایگان را دریافت کنید

می‌توانید با درخواست مجوز ارزیابی رایگان API را بدون هیچ محدودیتی ارزیابی کنید.

نتیجه

در پایان، نحوه تبدیل یک تصویر PSD به یک تصویر TIFF را بررسی کرده اید. علاوه بر این، شما یاد گرفته اید که چگونه یک فایل TIFF را با فشرده سازی با استفاده از C# ایجاد کنید. علاوه بر این، لطفاً برای بررسی سایر ویژگی‌های ارائه شده توسط API، به اسناد نگاهی بیندازید. لطفاً در صورت وجود هرگونه سؤال، با ما در [فروم 13 تماس بگیرید.

همچنین ببینید