امضای دیجیتال یک روش شناخته شده و رایج برای محافظت از اسناد دیجیتال است. تأیید صحت محتوای یک سند را آسان تر می کند. بنابراین، می‌توانید تشخیص دهید که آیا شخصی سعی در دستکاری سند داشته است. MS PowerPoint همچنین به شما امکان می دهد ارائه های PPT یا PPTX را با امضای دیجیتال امضا کنید. برای خودکارسازی این ویژگی به صورت برنامه‌نویسی، این مقاله نحوه اضافه کردن امضای دیجیتال به فایل‌های PowerPoint PPT در پایتون را پوشش می‌دهد.

کتابخانه پایتون برای امضای دیجیتالی پاورپوینت PPT

برای افزودن امضای دیجیتال در ارائه های پاورپوینت، از Aspose.Slides for Python via .NET استفاده می کنیم. این یک کتابخانه قدرتمند پایتون است که به شما امکان می دهد ارائه های پاورپوینت را بدون نوشتن کد پیچیده ایجاد و دستکاری کنید. با استفاده از دستور pip زیر می توانید کتابخانه را از PyPI نصب کنید.

> pip install aspose.slides 

اضافه کردن امضای دیجیتال به PPT در پایتون

برای امضای یک سند با امضای دیجیتال، ابتدا باید از یک سازمان/فرد مجاز که به عنوان مرجع صدور گواهینامه شناخته می شود، گواهی دریافت کنید. این گواهی برای شناسایی منحصر به فرد صاحب آن استفاده می شود.

پس از دریافت گواهی دیجیتال، می توانید مراحل زیر را برای افزودن امضای دیجیتال به پاورپوینت PPT در پایتون دنبال کنید.

 • ابتدا با استفاده از کلاس Presentation PPT/PPTX را باز کنید.
 • سپس، امضای دیجیتال را با استفاده از کلاس DigitalSignature با ارائه مسیر و رمز عبور فایل بارگیری کنید.
 • با استفاده از ویژگی DigitalSignature.comments نظرات را اضافه کنید.
 • امضای دیجیتال را با استفاده از روش Presentation.digitalsignatures.add(DigitalSignature) به ارائه اضافه کنید.
 • در نهایت، ارائه را با استفاده از روش Presentation.save (string, SaveFormat) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه افزودن امضای دیجیتال به پاورپوینت PPT در پایتون را نشان می دهد.

import aspose.slides as slides

# بارگذاری ارائه
with slides.Presentation("presentation.pptx") as pres:
  # شی DigitalSignature را با فایل PFX و رمز عبور PFX ایجاد کنید 
  signature = slides.DigitalSignature("certificate.pfx", "password")

  # امضای دیجیتال جدید را کامنت کنید
  signature.comments = "Signing with Aspose.Slides"

  # اضافه کردن امضای دیجیتال به ارائه
  pres.digital_signatures.add(signature)

  # ذخیره ارائه
  pres.save("SignedPPT.pptx", slides.export.SaveFormat.PPTX)

یک PPT امضا شده دیجیتال در پایتون را تأیید کنید

Aspose.Slides همچنین به شما اجازه می دهد تا بررسی کنید که آیا PPT امضا شده دیجیتالی اصلاح شده است یا خیر. مراحل زیر برای تأیید اعتبار امضای دیجیتال در ارائه پاورپوینت در پایتون آمده است.

 • ابتدا با استفاده از کلاس Presentation PPT/PPTX را باز کنید.
 • سپس، بررسی کنید که آیا PPT به صورت دیجیتالی امضا شده است یا خیر.
 • برای هر امضای دیجیتال در مجموعه Presentation.digitalsignatures، مراحل زیر را انجام دهید.
  • برای تأیید اعتبار از DigitalSignature.isvalid استفاده کنید.
  • اگر false برگرداند، ارائه اصلاح می‌شود، در غیر این صورت اصلاح نمی‌شود.

نمونه کد زیر نحوه تأیید اعتبار امضای دیجیتال در پاورپوینت PPT در پایتون را نشان می دهد.

import aspose.slides as slides

# بارگذاری ارائه
with slides.Presentation("presentation.pptx") as pres:
  if len(pres.digital_signatures) > 0:
    allSignaturesAreValid = True
    print("Signatures used to sign the presentation: ")

    # بررسی کنید که آیا همه امضاهای دیجیتال معتبر هستند یا خیر
    for signature in pres.digital_signatures :
      print(signature.certificate.subject_name.name + ", "
          + signature.sign_time.strftime("yyyy-MM-dd HH:mm") + " -- " + "VALID" if signature.is_valid else "INVALID")
      allSignaturesAreValid = allSignaturesAreValid and signature.is_valid

    if allSignaturesAreValid:
      print("Presentation is original, all signatures are valid.")
    else:
      print("Presentation has been modified.")

مجوز رایگان دریافت کنید

برای استفاده از Aspose.Slides برای Python از طریق دات نت بدون محدودیت ارزیابی، می توانید یک مجوز موقت رایگان دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه افزودن امضای دیجیتال به فایل های پاورپوینت PPT یا PPTX در پایتون را یاد گرفتید. علاوه بر این، نحوه تأیید اعتبار امضای دیجیتال را مشاهده کرده اید تا بررسی کنید که آیا ارائه اصلاح شده است یا خیر. می‌توانید سایر ویژگی‌های Aspose.Slides برای پایتون را با استفاده از مستندات کاوش کنید. همچنین، می‌توانید سوالات خود را در [فروم 12 ما بپرسید.

همچنین ببینید