انتقال اسلاید افکت هایی هستند که هنگام حرکت از یک اسلاید به اسلاید دیگر نشان داده می شوند. اینها ظاهر و احساس ارائه را بهبود می بخشد و آنها را جذاب تر می کند. ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که لازم باشد انتقال اسلایدها را به صورت برنامه‌ریزی به فایل‌های پاورپوینت اضافه کنید. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه با استفاده از C++، انتقال به اسلایدهای پاورپوینت اضافه کنید.

C++ API برای افزودن انتقال در ارائه های پاورپوینت

Aspose.Slides for C++ یک API C++ برای کار با فایل های پاورپوینت است. این به شما امکان می دهد بدون نیاز به Microsoft PowerPoint برای نصب، فایل های پاورپوینت را ایجاد، بخوانید و به روز کنید. علاوه بر این، API به شما اجازه می دهد تا انتقال اسلاید را به ارائه های پاورپوینت اضافه کنید. می‌توانید API را از طریق NuGet نصب کنید یا آن را مستقیماً از بخش Downloads دانلود کنید.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Slide Transition را با استفاده از C++ اضافه کنید

مراحل زیر برای افزودن انتقال اسلاید در ارائه های پاورپوینت آورده شده است.

کد نمونه زیر نحوه افزودن انتقال به اسلایدهای پاورپوینت را با استفاده از C++ نشان می دهد.

// مسیرهای فایل
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddTransition_out.pptx";

// فایل ارائه را بارگیری کنید
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// انتقال نوع دایره را در اسلاید 1 اعمال کنید
presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_SlideShowTransition()->set_Type(Aspose::Slides::SlideShow::TransitionType::Circle);

// تغییر نوع شانه ای را در اسلاید 2 اعمال کنید
presentation->get_Slides()->idx_get(1)->get_SlideShowTransition()->set_Type(Aspose::Slides::SlideShow::TransitionType::Comb);

// ذخیره ارائه
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

انتقال اسلایدهای پیشرفته را با استفاده از C++ اضافه کنید

مراحل زیر برای افزودن انتقال پیشرفته به اسلایدها با استفاده از C++ آمده است.

کد نمونه زیر نحوه اضافه کردن انتقال اسلایدهای پیشرفته را با استفاده از C++ نشان می دهد.

// مسیرهای فایل
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddAdvancedTransition_out.pptx";

// فایل ارائه را بارگیری کنید
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// انتقال نوع دایره را در اسلاید 1 اعمال کنید
presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_SlideShowTransition()->set_Type(Aspose::Slides::SlideShow::TransitionType::Circle);

// زمان انتقال را 3 ثانیه تنظیم کنید
presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_SlideShowTransition()->set_AdvanceOnClick(true);
presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_SlideShowTransition()->set_AdvanceAfterTime(3000);

// تغییر نوع شانه ای را در اسلاید 2 اعمال کنید
presentation->get_Slides()->idx_get(1)->get_SlideShowTransition()->set_Type(Aspose::Slides::SlideShow::TransitionType::Comb);

// زمان انتقال را 5 ثانیه تنظیم کنید
presentation->get_Slides()->idx_get(1)->get_SlideShowTransition()->set_AdvanceOnClick(true);
presentation->get_Slides()->idx_get(1)->get_SlideShowTransition()->set_AdvanceAfterTime(5000);

// ذخیره ارائه
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

تنظیم نوع انتقال مورف در ارائه های پاورپوینت

انتقال مورف در ارائه ها برای ایجاد انیمیشن انتقال صاف بین اسلایدها استفاده می شود. بخش‌های زیر نحوه افزودن تغییر شکل در مایکروسافت پاورپوینت و برنامه‌نویسی با استفاده از C++ را شرح می‌دهند.

Transition Morph را در Microsoft PowerPoint تنظیم کنید

مراحل زیر برای افزودن تغییر شکل در مایکروسافت پاورپوینت آمده است.

  • تب Transitions را باز کنید.
  • نوع انتقال Morph را انتخاب کنید.
  • برای انتخاب جلوه های انتقال، گزینه های افکت را در تب Transitions انتخاب کنید.

با استفاده از C++ Transition Morph را در ارائه های پاورپوینت تنظیم کنید

مشابه مایکروسافت پاورپوینت، Aspose.Slides for C++ API جلوه های انتقال مورف زیر را ارائه می کند.

  • ByObject: Morph transition will be performed considering shapes as indivisible objects.
  • ByWord: Morph transition will be performed by transferring text by words where possible.
  • ByChar: Morph transition will be performed by transferring text by characters where possible.

مراحل زیر برای تنظیم انتقال مورف در ارائه های پاورپوینت با استفاده از ++C آمده است.

کد نمونه زیر نحوه تنظیم انتقال مورف در ارائه های پاورپوینت را با استفاده از C++ نشان می دهد.

// مسیرهای فایل
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddMorphTransition_out.pptx";

// فایل ارائه را بارگیری کنید
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// انتقال مورف را اضافه کنید
presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_SlideShowTransition()->set_Type(Aspose::Slides::SlideShow::TransitionType::Morph);

auto morphTransition = System::DynamicCast<Aspose::Slides::SlideShow::IMorphTransition>(presentation->get_Slides()->idx_get(0)->get_SlideShowTransition()->get_Value());
morphTransition->set_MorphType(Aspose::Slides::SlideShow::TransitionMorphType::ByWord);

// ذخیره ارائه
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);

مجوز رایگان دریافت کنید

برای امتحان کردن API بدون محدودیت ارزیابی، می‌توانید [مجوز موقت رایگان] را درخواست کنید.

نتیجه

در این مقاله، نحوه اضافه کردن انتقال اسلاید در ارائه های پاورپوینت با استفاده از C++ را یاد گرفتید. بعلاوه، نحوه افزودن تغییر شکل به اسلایدهای پاورپوینت را با استفاده از Aspose.Slides for C++ API مشاهده کرده اید. این یک API قوی و غنی است که مجموعه ای از ویژگی های اضافی را برای کار با فایل های پاورپوینت فراهم می کند. می‌توانید با مراجعه به مستندات رسمی API را با جزئیات بررسی کنید. در صورت وجود هرگونه سوال، لطفاً با ما در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان تماس بگیرید.

همچنین ببینید