اضافه کردن واترمارک به اسلایدهای پاورپوینت با استفاده از C++

واترمارک وضعیت سند را با متونی مانند محرمانه، پیش نویس و غیره شناسایی می کند و کپی کردن سند اصلی را دشوار می کند. واترمارک همچنین برای مشخص کردن مالکیت یک سند با نشان دادن نام یا لوگوی شرکت استفاده می شود. واترمارک در فایل‌های پاورپوینت می‌تواند هم بر اساس تصویر یا هم مبتنی بر متن باشد. در این مقاله نحوه افزودن واترمارک متن و تصویر به اسلایدهای پاورپوینت با استفاده از C++ را یاد خواهید گرفت.

C++ API برای افزودن واترمارک به اسلایدهای پاورپوینت

ما از Aspose.Slides for C++ API برای افزودن واترمارک به اسلایدهای پاورپوینت استفاده خواهیم کرد. این یک API قوی و غنی است که از ایجاد، خواندن و به روز رسانی فایل های پاورپوینت بدون نیاز به نرم افزار اضافی پشتیبانی می کند. می‌توانید API را از طریق NuGet نصب کنید یا آن را مستقیماً از بخش دانلودها دانلود کنید.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

اضافه کردن واترمارک متنی به اسلایدهای پاورپوینت با استفاده از C++

با دنبال کردن مراحل زیر می توانید یک واترمارک متنی به اسلایدهای پاورپوینت اضافه کنید.

کد نمونه زیر نحوه افزودن واترمارک متنی به اسلایدهای پاورپوینت را با استفاده از C++ نشان می دهد.

// مسیرهای فایل
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\Presentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddTextWatermark_out.pptx";

// فایل ارائه را بارگیری کنید
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// به اسلاید اصلی دسترسی پیدا کنید
auto master = presentation->get_Masters()->idx_get(0);

System::Drawing::PointF center(presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Width() / 2, presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Height() / 2);

float width = 300.0f;
float height = 300.0f;

float x = center.get_X() - width / 2;
float y = center.get_Y() - height / 2;

// شکل اضافه کنید
auto watermarkShape = master->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, x, y, width, height);

// نوع پر را تنظیم کنید
watermarkShape->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::NoFill);
watermarkShape->get_LineFormat()->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::NoFill);

// تنظیم زاویه چرخش
watermarkShape->set_Rotation(-45);

// تنظیم متن
auto watermarkTextFrame = watermarkShape->AddTextFrame(u"Watermark");

// فونت و رنگ را تنظیم کنید
auto watermarkPortion = watermarkTextFrame->get_Paragraphs()->idx_get(0)->get_Portions()->idx_get(0);
watermarkPortion->get_PortionFormat()->set_FontHeight(52.0f);

int32_t alpha = 150, red = 200, green = 200, blue = 200;
watermarkPortion->get_PortionFormat()->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::Solid);
watermarkPortion->get_PortionFormat()->get_FillFormat()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::FromArgb(alpha, red, green, blue));

// قفل اشکال از اصلاح
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_SelectLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_SizeLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_TextLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_PositionLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_GroupingLocked(true);

// ذخیره ارائه
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);
تصویر خروجی تولید شده توسط کد نمونه

تصویر خروجی تولید شده توسط کد نمونه

اضافه کردن واترمارک تصویر به اسلایدهای پاورپوینت با استفاده از C++

برای افزودن واترمارک تصویر به اسلایدهای پاورپوینت، لطفاً مراحل زیر را دنبال کنید.

کد نمونه زیر نحوه افزودن واترمارک تصویر را با استفاده از C++ به اسلایدهای پاورپوینت نشان می دهد.

// مسیرهای فایل
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\Presentation2.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\AddImageWatermark_out.pptx";

// فایل ارائه را بارگیری کنید
auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// به اسلاید میزر دسترسی پیدا کنید
auto master = presentation->get_Masters()->idx_get(0);

System::Drawing::PointF center(presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Width() / 2, presentation->get_SlideSize()->get_Size().get_Height() / 2);

float width = 300.0f;
float height = 300.0f;

float x = center.get_X() - width / 2;
float y = center.get_Y() - height / 2;

// شکل اضافه کنید
auto watermarkShape = master->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, x, y, width, height);

auto image = presentation->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"SourceDirectory\\Images\\AsposeLogo.png"));

// نوع پر را تنظیم کنید
watermarkShape->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::Picture);
watermarkShape->get_FillFormat()->get_PictureFillFormat()->get_Picture()->set_Image(image);
watermarkShape->get_FillFormat()->get_PictureFillFormat()->set_PictureFillMode(PictureFillMode::Stretch);

// قفل اشکال از اصلاح
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_SelectLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_SizeLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_TextLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_PositionLocked(true);
watermarkShape->get_AutoShapeLock()->set_GroupingLocked(true);

// ذخیره ارائه
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx);
تصویر خروجی تولید شده توسط کد نمونه

تصویر خروجی تولید شده توسط کد نمونه

مجوز رایگان دریافت کنید

برای امتحان کردن API بدون محدودیت ارزیابی، می توانید [مجوز موقت رایگان] را درخواست کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه افزودن واترمارک به اسلایدهای پاورپوینت با استفاده از C++ را یاد گرفتید. نمونه کد به اشتراک گذاشته شده نشان می دهد که چگونه می توان به راحتی واترمارک های تصویر و متن را با استفاده از Aspose.Slides to C++ به اسلایدهای پاورپوینت اضافه کرد. این یک API قدرتمند است که مجموعه ای از ویژگی های اضافی را برای کار با فایل های PowerPoint PPTX/PPT فراهم می کند. می‌توانید با مراجعه به مستندات رسمی API را با جزئیات بررسی کنید. در صورت وجود هرگونه سوال، لطفاً با ما در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان تماس بگیرید.

همچنین ببینید

اطلاعات: ممکن است بخواهید ابزارهای آنلاین Aspose.Slides Add Watermark to PowerPoint و Remove Watermark from PowerPoint را به صورت رایگان بررسی کنید.