متن متحرک در ارائه های پاورپوینت برای جلب توجه مخاطب استفاده می شود. علاوه بر این، به محتوای ارائه ها جان می بخشد. می توانید جلوه های انیمیشن را روی متن، اشکال و اسلایدها اعمال کنید. در این مقاله نحوه اعمال انیمیشن روی متن در پاورپوینت با استفاده از سی شارپ را خواهید آموخت.

API برای اعمال انیمیشن به متن در پاورپوینت

برای اعمال انیمیشن به متن در ارائه های پاورپوینت، از Aspose.Slides for .NET استفاده می کنیم. این یک API غنی از ویژگی ها و استفاده آسان برای ایجاد و دستکاری ارائه های پاورپوینت و OpenOffice است. می توانید API را دانلود یا با استفاده از NuGet نصب کنید.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

اعمال انیمیشن روی متن در پاورپوینت با استفاده از سی شارپ

Aspose.Slides for .NET از بیش از 150 افکت انیمیشن از جمله Bounce، PathFootball، Zoom و غیره پشتیبانی می کند. تمام جلوه های انیمیشن پشتیبانی شده در شمارش EffectType فهرست شده اند.

در زیر مراحل اعمال انیمیشن روی متن در ارائه پاورپوینت با استفاده از سی شارپ آمده است.

نمونه کد زیر نحوه اعمال افکت انیمیشن روی متن در ارائه پاورپوینت را نشان می دهد.

// بارگذاری ارائه
using (Presentation presentation = new Presentation("Presentation.pptx"))
{
  // پاراگراف را برای افزودن افکت انتخاب کنید
  IAutoShape autoShape = (IAutoShape)presentation.Slides[0].Shapes[0];
  IParagraph paragraph = autoShape.TextFrame.Paragraphs[0];

  // افکت انیمیشن Fly را به پاراگراف انتخابی اضافه کنید
  IEffect effect = presentation.Slides[0].Timeline.MainSequence.AddEffect(paragraph, EffectType.Fly, EffectSubtype.Left, EffectTriggerType.OnClick);

  // ذخیره ارائه
  presentation.Save("AnimationEffectinParagraph.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

جلوه های انیمیشن را از یک متن در پاورپوینت دریافت کنید

همچنین می توانید اطلاعاتی در مورد افکت انیمیشنی که بر روی یک متن خاص اعمال می شود به دست آورید. این می تواند زمانی مفید باشد که بخواهید همان جلوه را در متن دیگری در ارائه اعمال کنید.

مراحل زیر برای به دست آوردن اطلاعات در مورد افکت انیمیشن اعمال شده روی یک متن است.

 • ابتدا، ارائه را با استفاده از کلاس Presentation بارگذاری کنید.
 • دنباله اسلاید مورد نظر را در شیء ISequence دریافت کنید.
 • به شکل از اسلاید انتخاب شده در یک شی IAutoShape دسترسی پیدا کنید.
 • در مجموعه IAutoShape.TextFrame.Paragraphs هر IPراگراف را حلقه بزنید.
 • در نهایت، افکت‌ها را در یک آرایه IEffect با استفاده از روش ISequence.GetEffectsByParagraph(iParagraph) دریافت کنید.

نمونه کد زیر نحوه به دست آوردن اطلاعات در مورد افکت انیمیشن یک متن را نشان می دهد.

// بارگذاری ارائه
using (Presentation pres = new Presentation("Presentation.pptx"))
{
 	// دنباله و شکل را از اسلاید دریافت کنید
	ISequence sequence = pres.Slides[0].Timeline.MainSequence;
	IAutoShape autoShape = (IAutoShape)pres.Slides[0].Shapes[1];

 	// پاراگراف ها را حلقه بزنید
	foreach (IParagraph paragraph in autoShape.TextFrame.Paragraphs)
	{
  		// دسترسی به جلوه های انیمیشن
		IEffect[] effects = sequence.GetEffectsByParagraph(paragraph);

		if (effects.Length > 0)
			Console.WriteLine("Paragraph \"" + paragraph.Text + "\" has " + effects[0].Type + " effect.");
	}
}

یک مجوز API رایگان دریافت کنید

می توانید با درخواست [مجوز موقت] از Aspose.Slides برای دات نت بدون محدودیت ارزیابی استفاده کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه اعمال افکت های متحرک روی متن در ارائه های پاورپوینت با استفاده از سی شارپ را یاد گرفتید. علاوه بر این، نحوه دریافت افکت های انیمیشن از یک متن در ارائه پاورپوینت را نیز دیده اید. به منظور بررسی سایر ویژگی‌های Aspose.Slides برای دات‌نت، می‌توانید از مستندات دیدن کنید. همچنین، می‌توانید از طریق [فروم 16 ما در مورد سؤالات خود به ما اطلاع دهید.

همچنین ببینید