تبدیل JPG به PPT

از تصاویر اغلب در ارائه ها برای بیان ایده هایی استفاده می شود که کلمات قادر به توصیف آنها نیستند. برخی از ارائه ها فقط شامل تصاویر به صورت اسلاید هستند. به همین دلیل، توانایی تبدیل چندین تصویر به ارائه پاورپوینت اغلب مفید است.

در این مقاله، نحوه تبدیل JPG به PPT را با ایجاد یک ارائه پاورپوینت که اسلایدهای آن کاملاً بر اساس تصاویر JPG است.

C# API برای تبدیل تصاویر JPG به PPT

[Aspose.Slides for Net. دفتر). با استفاده از این محصول می توانید تصاویر JPG را با چند خط کد سی شارپ به ارائه PPT تبدیل کنید.

برای اطلاعات در مورد نصب Aspose.Slides برای دات نت، این راهنمای نصب را ببینید.

تبدیل JPG به پاورپوینت PPT در سی شارپ

 1. تصاویری را که می خواهید به عنوان اسلاید در ارائه پاورپوینت استفاده کنید بارگیری کنید.
 2. بر اساس تصاویر اسلاید ایجاد کنید.
 3. ابعاد اسلایدها را تنظیم کنید.
 4. ارائه به دست آمده را ذخیره کنید.

این کد سی شارپ به شما نشان می دهد که چگونه JPG را به PPT تبدیل کنید:

public static void JpgToPresentation()
{
  using (Presentation pres = new Presentation())
  {
    IPPImage image = pres.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image.jpg"));
    pres.Slides[0].Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 0, 0, 720, 540, image);
    pres.Save("pres.pptx", SaveFormat.Pptx);
  }
}

مجموعه ای از تصاویر JPG

چند عکس JPG

ارائه حاصل

نتیجه ارائه پاورپوینت

مجوز رایگان دریافت کنید

آیا می خواهید ویژگی های Aspose.Slides را بدون محدودیت آزمایش کنید؟ یک مجوز موقت رایگان دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله به شما نشان دادیم که چگونه با استفاده از یک کتابخانه قدرتمند دات نت، تصاویر JPG را به ارائه پاورپوینت در سی شارپ تبدیل کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره [ویژگی‌های] Aspose.Slides (https://docs.aspose.com/slides/net/features-overview/)، به [اسناد] ما مراجعه کنید (https://docs.aspose.com/slides/net/). اگر سؤالی دارید، می‌توانید آنها را در [فروم] ما (https://forum.aspose.com/c/slides/) پست کنید.

همچنین ببینید