پاورپوینت PPT به TIFF در پایتون

TIFF فرمت محبوبی است که برای تبدیل ارائه های پاورپوینت به فرمت تصویر استفاده می شود. این تبدیل می تواند برای ایجاد تصاویر کوچک از اسلایدهای PPT مفید باشد. در این مقاله نحوه تبدیل پاورپوینت PPT یا PPTX به TIFF با استفاده از پایتون را خواهید آموخت. علاوه بر این، یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از گزینه های مختلف، تبدیل PPT به TIFF را سفارشی کنید.

مبدل پاورپوینت پایتون PPT به TIFF

Aspose.Slides for Python تبدیل ارائه‌های پاورپوینت به فرمت‌های مختلف تصویر و سند با کیفیت بالا را فراهم می‌کند. ما از این کتابخانه برای تبدیل ارائه های PPT/PPTX خود به فرمت TIFF استفاده خواهیم کرد. با استفاده از دستور زیر می توانید کتابخانه را از PyPI نصب کنید.

> pip install aspose.slides

تبدیل پاورپوینت PPTX به TIFF در پایتون

تبدیل پاورپوینت PPT/PPTX به TIFF را می توان در چند خط کد با استفاده از Aspose.Slides برای Python انجام داد، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

 • پاورپوینت PPT/PPTX را با استفاده از کلاس Presentation بارگیری کنید.
 • با استفاده از روش Presentation.save (string, SaveFormat.TIFF) ارائه را به عنوان TIFF ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل فایل پاورپوینت PPTX به TIFF در پایتون را نشان می دهد.

import aspose.slides as slides

# بارگذاری ارائه
presentation = slides.Presentation("presentation.pptx")

# PPT را به عنوان TIFF ذخیره کنید
presentation.save("ppt-to-tiff.tiff", slides.export.SaveFormat.TIFF)

تبدیل PPT به TIFF با اسلایدهای مخفی در پایتون

اغلب، ارائه های پاورپوینت حاوی اسلایدهای مخفی هستند که به طور پیش فرض در تبدیل PPT به TIFF گنجانده نشده اند. با این حال، می توانید رندر اسلایدهای مخفی را همانطور که در زیر نشان داده شده است فعال کنید.

 • ابتدا پاورپوینت PPT/PPTX را با استفاده از کلاس Presentation بارگذاری کنید.
 • سپس یک نمونه از کلاس TiffOptions ایجاد کنید.
 • ویژگی TiffOptions.showhiddenslides را روی True تنظیم کنید.
 • با استفاده از روش Presentation.save (string, SaveFormat.TIFF, TiffOptions) ارائه را به عنوان TIFF ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه گنجاندن اسلایدهای مخفی را در تبدیل PPT به TIFF نشان می دهد.

import aspose.slides as slides

# بارگذاری ارائه
presentation = slides.Presentation("presentation.pptx")

# کلاس TiffOptions را نمونه سازی کنید
opts = slides.export.TiffOptions()

# تنظیم فرمت پیکسل
opts.show_hidden_slides = True

# PPT را به عنوان TIFF ذخیره کنید
presentation.save("ppt-to-tiff-hidden-slides.tiff", slides.export.SaveFormat.TIFF, opts)

PPT به TIFF - فشرده سازی و اندازه تصویر را سفارشی کنید

شما همچنین می توانید اندازه تصاویر TIFF حاصل را در طول تبدیل سفارشی کنید. علاوه بر این، می توانید نوع فشرده سازی پیش فرض تصویر TIFF تبدیل شده را تغییر دهید. مراحل زیر نحوه تنظیم نوع فشرده سازی و اندازه تصویر در تبدیل پاورپوینت PPT به TIFF را نشان می دهد.

 • ابتدا پاورپوینت PPT/PPTX را با استفاده از کلاس Presentation بارگذاری کنید.
 • سپس یک نمونه از کلاس TiffOptions ایجاد کنید.
 • با استفاده از ویژگی TiffOptions.imagesize ابعاد تصویر را تنظیم کنید.
 • نوع فشرده سازی را با استفاده از ویژگی TiffOptions.compressiontype تنظیم کنید.
 • با استفاده از روش Presentation.save (string, SaveFormat.TIFF, TiffOptions) PPT را به TIFF تبدیل کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل PPTX به TIFF با اندازه و فشرده سازی سفارشی تصویر را نشان می دهد.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# بارگذاری ارائه
presentation = slides.Presentation("presentation.pptx")

# کلاس TiffOptions را نمونه سازی کنید
opts = slides.export.TiffOptions()

# تنظیم نوع فشرده سازی
opts.compression_type = slides.export.TiffCompressionTypes.DEFAULT
opts.notes_comments_layouting.notes_position = slides.export.NotesPositions.BOTTOM_FULL

# DPI تصویر را تنظیم کنید
opts.dpi_x = 200
opts.dpi_y = 100

# اندازه تصویر را تنظیم کنید
opts.image_size = drawing.Size(1728, 1078)

# PPT را به عنوان TIFF ذخیره کنید
presentation.save("ppt-to-tiff-custom-image.tiff", slides.export.SaveFormat.TIFF, opts)

پاورپوینت پایتون به TIFF با فرمت پیکسل سفارشی

Aspose.Slides برای پایتون همچنین به شما امکان می دهد قالب پیکسلی تصویر TIFF حاصل را تنظیم کنید. با انجام مراحل زیر می توان به این امر دست یافت.

 • ارائه PPT/PPTX را با استفاده از کلاس Presentation بارگیری کنید.
 • یک نمونه از کلاس TiffOptions ایجاد کنید.
 • با استفاده از ویژگی TiffOptions.pixelformat فرمت پیکسل دلخواه را تنظیم کنید.
 • با استفاده از روش Presentation.save (string, SaveFormat.TIFF, TiffOptions) ارائه را به TIFF تبدیل کنید.

نمونه کد زیر نحوه سفارشی سازی قالب پیکسل در تبدیل PPT به TIFF با استفاده از پایتون را نشان می دهد.

import aspose.slides as slides

# بارگذاری ارائه
presentation = slides.Presentation("presentation.pptx")

# کلاس TiffOptions را نمونه سازی کنید
opts = slides.export.TiffOptions()

# تنظیم فرمت پیکسل
opts.pixel_format = slides.export.ImagePixelFormat.FORMAT8BPP_INDEXED

# PPT را به عنوان TIFF ذخیره کنید
presentation.save("ppt-to-tiff-pixel-format.tiff", slides.export.SaveFormat.TIFF, opts)

مجوز رایگان دریافت کنید

با درخواست [مجوز موقت] می‌توانید از Aspose.Slides برای پایتون بدون محدودیت ارزیابی استفاده کنید.

نتیجه

در این مقاله با نحوه تبدیل پاورپوینت PPT به TIFF در پایتون آشنا شدید. علاوه بر این، نحوه سفارشی کردن اندازه تصویر، گنجاندن اسلایدهای مخفی، تنظیم نوع فشرده سازی و تعیین فرمت پیکسلی TIFF حاصل را دیده اید. علاوه بر این، می‌توانید برای بررسی سایر ویژگی‌های Aspose.Slides برای Python، از documentation دیدن کنید. همچنین، می‌توانید سؤالات یا سؤالات خود را به [تالار گفتمان7 ما ارسال کنید.

همچنین ببینید