PPT به TIFF با استفاده از ++C

فرمت فایل تصویری برچسب گذاری شده (TIFF) یک فرمت تصویری است که به دلیل کیفیت بالا معمولاً برای مقاصد چاپ استفاده می شود. ممکن است مواردی وجود داشته باشد که لازم باشد فایل های PPTX خود را برای اهداف چاپ به فرمت TIFF تبدیل کنید. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه فایل های پاورپوینت PPTX/PPT را با استفاده از C++ به فرمت TIFF تبدیل کنید.

C++ PowerPoint PPT به تبدیل TIFF - دانلود رایگان

Aspose.Slides for C++ یک API C++ برای کار با فایل های پاورپوینت است. این به شما امکان می دهد بدون نیاز به نرم افزار اضافی فایل های PPT و PPTX را ایجاد، بخوانید و اصلاح کنید. علاوه بر این، API از تبدیل فایل‌های PPTX/PPT به فرمت تصویر TIFF پشتیبانی می‌کند. می‌توانید API را از طریق NuGet نصب کنید یا آن را مستقیماً از بخش Downloads دانلود کنید.

PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

تبدیل PPT به TIFF در ++C

شما می توانید فایل های پاورپوینت PPTX/PPT خود را تنها در چند خط کد به فرمت TIFF تبدیل کنید. برای رسیدن به آن، لطفا مراحل زیر را دنبال کنید.

کد نمونه زیر نحوه تبدیل PPT به فرمت TIFF با استفاده از C++ را نشان می دهد.

// مسیرهای فایل
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiff_out.tiff";

// فایل Presentation را بارگیری کنید
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// فایل TIFF را ذخیره کنید
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff);

C++ PPTX به TIFF - اندازه تصویر سفارشی

در زیر مراحل تبدیل فایل های پاورپوینت به فرمت TIFF با اندازه تصویر سفارشی آورده شده است.

کد نمونه زیر نحوه تبدیل PPTX به TIFF با اندازه تصویر سفارشی در C++ را نشان می دهد.

// مسیرهای فایل
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiffWithCustomImageSize_out.tiff";

// فایل Presentation را بارگیری کنید
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// یک نمونه از کلاس TiffOptions ایجاد کنید
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::TiffOptions> options = MakeObject<Aspose::Slides::Export::TiffOptions>();

// نوع فشرده سازی را تنظیم کنید
options->set_CompressionType(Aspose::Slides::Export::TiffCompressionTypes::Default);

// DpiX را تنظیم کنید
options->set_DpiX(200);

// DpiY را تنظیم کنید
options->set_DpiY(100);

// اندازه تصویر را تنظیم کنید
options->set_ImageSize(System::Drawing::Size(1728, 1078));

// فایل TIFF را ذخیره کنید
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff, options);

C++ PowerPoint PPT to TIFF - قالب پیکسل سفارشی

برای تنظیم فرمت پیکسل، از فهرست ImagePixelFormat استفاده می کنیم. فهرست ImagePixelFormat مقادیر زیر را ارائه می دهد.

  • Format1bppIndexed: 1 بیت در هر پیکسل، فهرست شده
  • Format4bppIndexed: 4 بیت در هر پیکسل، فهرست شده
  • Format8bppIndexed: 8 بیت در هر پیکسل، فهرست شده
  • فرمت24bppRgb: 24 بیت در هر پیکسل، RGB
  • Format32bppArgb: 32 بیت در هر پیکسل، ARGB

مراحل زیر برای تبدیل یک فایل PPTX/PPT به تصویر TIFF با فرمت پیکسل سفارشی با استفاده از ++C آمده است.

کد نمونه زیر نحوه تبدیل پاورپوینت PPT به TIFF در C++ را با فرمت پیکسل سفارشی نشان می دهد.

// مسیرهای فایل
const String sourceFilePath = u"SourceDirectory\\Slides\\SamplePresentation.pptx";
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\ConvertToTiffPixelFormat_out.tiff";

// فایل Presentation را بارگیری کنید
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// یک نمونه از کلاس TiffOptions ایجاد کنید
SharedPtr<Aspose::Slides::Export::TiffOptions> options = MakeObject<Aspose::Slides::Export::TiffOptions>();

// قالب پیکسل را تنظیم کنید
options->set_PixelFormat(Aspose::Slides::Export::ImagePixelFormat::Format8bppIndexed);

// فایل TIFF را ذخیره کنید
presentation->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Tiff, options);

مبدل PPTX به TIFF C++ - مجوز رایگان دریافت کنید

به منظور استفاده از API بدون محدودیت ارزیابی، می توانید [مجوز موقت رایگان] را دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله با نحوه تبدیل پاورپوینت PPT به تصاویر TIFF در ++C آشنا شدید. علاوه بر این، یاد گرفته‌اید که چگونه اندازه تصویر و قالب پیکسل سفارشی را در تبدیل PPT به TIFF تنظیم کنید. علاوه بر این، Aspose.Slides for C++ یک API قدرتمند برای کار با فایل های پاورپوینت است. می‌توانید با مراجعه به مستندات رسمی API را با جزئیات بررسی کنید. در صورت وجود هرگونه سوال، لطفاً با ما در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان تماس بگیرید.

همچنین ببینید

نکته: ممکن است بخواهید Aspose FREE آنلاین [پاورپوینت به تبدیل پوستر] را بررسی کنید.