تبدیل PPT به JPG در پایتون

در حین کار با ارائه‌های پاورپوینت در برنامه‌های پایتون، ممکن است لازم باشد تصاویر کوچکی برای PPT ایجاد کنید. به عنوان مثال، هنگام ایجاد یک نمایش اسلاید یا یک ابزار دستکاری ارائه. در این مقاله، نحوه تولید ریز عکسها را با تبدیل یک PPT به JPG تصاویر در پایتون خواهید آموخت. همچنین نحوه تولید تصاویر JPG با ابعاد سفارشی و ارائه یادداشت ها و نظرات اسلاید را پوشش خواهیم داد.

مبدل پایتون PPT به JPG

برای تبدیل ارائه های پاورپوینت به تصاویر JPG، از Aspose.Slides for Python via .NET استفاده می کنیم. این یک کتابخانه قدرتمند برای پیاده سازی ویژگی های دستکاری ارائه در پایتون است. با استفاده از کتابخانه، می توانید ارائه ها را به طور یکپارچه ایجاد، اصلاح و تبدیل کنید. از دستور pip زیر برای نصب کتابخانه از PyPI استفاده کنید.

> pip install aspose.slides

تبدیل PPT به JPG در پایتون

در زیر مراحل تبدیل یک نمایش PPT به تصاویر JPG در پایتون آمده است.

 • ابتدا فایل ارائه را با استفاده از کلاس Presentation بارگذاری کنید.
 • سپس، با استفاده از مجموعه Pesentation.slides در میان اسلایدها تکرار کنید.
  • با استفاده از شاخص اسلاید، مرجع هر ISlide در مجموعه را دریافت کنید.
  • در نهایت، از روش ISlide.getthumbnail().save(string, ImageFormat.jpeg) برای تبدیل یک اسلاید به تصویر JPG استفاده کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل پاورپوینت PPTX به JPG در پایتون را نشان می دهد.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# بارگذاری ارائه
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# از میان اسلایدها حلقه بزنید
for index in range(pres.slides.length):
  # دریافت مرجع اسلاید
  slide = pres.slides[index]

  # ذخیره به صورت JPG
  slide.get_thumbnail().save("slide_{i}.jpg".format(i = index), drawing.imaging.ImageFormat.jpeg)

تصویر زیر تصویر JPG حاصل از اسلاید اول ارائه را نشان می دهد.

تبدیل پاورپوینت PPT به JPG در پایتون

تصویر JPG حاصل

PPT به JPG - سفارشی کردن ابعاد تصویر

همچنین می توانید ابعاد تصاویر JPG حاصل را با ارائه عرض و ارتفاع سفارشی کنید. همچنین، می توانید تصاویر را بر اساس نیاز خود مقیاس بندی کنید. مراحل زیر نحوه تبدیل PPT به JPG با ابعاد و مقیاس بندی سفارشی را نشان می دهد.

 • ابتدا فایل ارائه را با استفاده از کلاس Presentation بارگذاری کنید.
 • برای تنظیم عرض و ارتفاع تصاویر JPG دو متغیر ایجاد کنید.
 • مقیاس X و Y تصاویر را با استفاده از عرض و ارتفاع مشخص شده تنظیم کنید.
 • با استفاده از مجموعه Pesentation.slides در اسلایدها تکرار کنید.
  • مرجع هر ISlide را از مجموعه با استفاده از فهرست اسلاید دریافت کنید.
  • با استفاده از روش ISlide.getthumbnail(scaleX, scaleY).save(string, ImageFormat.jpeg) اسلاید را به JPG تبدیل کنید.

نمونه کد زیر نحوه تولید ریز عکسهای PPT با مقیاس و ابعاد سفارشی شده در پایتون را نشان می دهد.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# بارگذاری ارائه
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

desiredX = 1200
desiredY = 800
scaleX = (float)(1.0 / pres.slide_size.size.width) * desiredX
scaleY = (float)(1.0 / pres.slide_size.size.height) * desiredY

# از میان اسلایدها حلقه بزنید
for index in range(pres.slides.length):
  # دریافت مرجع اسلاید
  slide = pres.slides[index]

  # ذخیره به صورت JPG
  slide.get_thumbnail(scaleX, scaleY).save("slide_{i}.jpg".format(i = index), drawing.imaging.ImageFormat.jpeg)

شامل یادداشت ها و نظرات - Python PPT به JPG

MS PowerPoint همچنین به شما امکان می دهد نظرات و یادداشت هایی را برای هر اسلاید در ارائه بنویسید. به طور پیش فرض، نظرات و یادداشت ها در تبدیل PPT به JPG ارائه نمی شوند. با این حال، می توانید آنها را در تصاویر JPG حاصل از مراحل زیر قرار دهید.

 • ابتدا فایل ارائه را با استفاده از کلاس Presentation بارگذاری کنید.

 • با تعیین عرض و ارتفاع تصاویر حاصل، یک شی Bitmap ایجاد کنید.

 • یک شی از کلاس RenderingOptions ایجاد کنید.

 • با استفاده از ویژگی RenderingOptions.notescommentslayouting.notesposition موقعیت یادداشت ها را مشخص کنید.

 • برای درج نظرات، از ویژگی RenderingOptions.notescommentslayouting.commentsposition استفاده کنید.

 • در میان اسلایدهای مجموعه Pesentation.slides تکرار کنید.

  • با استفاده از روش Graphics.fromimage(Bitmap) شیء گرافیکی را از Bitmap تولید کنید.

  • با استفاده از روش Presentation.slides[index].rendertographics(RenderingOptions, graphics) اسلاید را به گرافیک ارائه دهید.

  • با استفاده از روش Bitmap.save(string, ImageFormat.jpeg) اسلاید را به صورت JPG ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه رندر کردن یادداشت ها و نظرات را در تبدیل PPT به JPG نشان می دهد.

import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

# بارگذاری ارائه
pres = slides.Presentation("presentation.pptx")

# یک شی بیت مپ ایجاد کنید
bmp = drawing.Bitmap(1000, 700)

# موقعیت یادداشت ها و نظرات را تنظیم کنید
opts = slides.export.RenderingOptions()
opts.notes_comments_layouting.notes_position = slides.export.NotesPositions.BOTTOM_TRUNCATED

# برای درج نظرات
opts.notes_comments_layouting.comments_area_color = drawing.Color.orange
opts.notes_comments_layouting.comments_area_width = 200
opts.notes_comments_layouting.comments_position = slides.export.CommentsPositions.RIGHT

# از میان اسلایدها حلقه بزنید
for index in range(pres.slides.length):
  # تولید گرافیک از بیت مپ
  graphics = drawing.Graphics.from_image(bmp)

  # رندر اسلاید به گرافیک
  pres.slides[index].render_to_graphics(opts, graphics)

  # ذخیره به صورت JPG
  bmp.save("slide_{i}.jpg".format(i = index), drawing.imaging.ImageFormat.jpeg)

تصویر زیر تصویر JPG حاصل را نشان می دهد که حاوی یادداشت ها و نظرات اسلاید است.

تبدیل PPT به JPG با نظرات و یادداشت ها در پایتون

PPT به JPG با یادداشت ها و نظرات اسلاید

مجوز رایگان دریافت کنید

شما می توانید از Aspose.Slides برای پایتون از طریق دات نت و بدون محدودیت ارزیابی با دریافت مجوز 12 استفاده کنید.

اطلاعات: علاوه بر تبدیل پاورپوینت به JPG، می‌توانید از Aspose.Slides برای [تبدیل PPT به PNG] (https://products.aspose.com/slides/python-net/conversion/ppt-to-png/)، GIF، استفاده کنید. و سایر فرمت های تصویر

نتیجه

در این مقاله با نحوه تبدیل پاورپوینت PPT یا PPTX به تصاویر JPG در پایتون آشنا شدید. علاوه بر این، نحوه تولید تصاویر JPG با ابعاد و مقیاس بندی سفارشی را مشاهده کرده اید. ما همچنین نحوه گنجاندن یادداشت ها و نظرات اسلاید را در تبدیل PPT به JPG توضیح داده ایم. Aspose.Slides برای پایتون از طریق دات نت نیز طیف گسترده ای از ویژگی ها را ارائه می دهد که می توانید با استفاده از مستندات کاوش کنید. در صورت داشتن هرگونه سوال، در [تالار گفتمان14 ما با ما تماس بگیرید.

همچنین ببینید

نکته: ممکن است بخواهید مبدل Aspose FREE PowerPoint به JPG را بررسی کنید.