ایجاد پاورپوینت در ASP.NET

در این مقاله با نحوه ایجاد یا ویرایش پاورپوینت PPT PPTX در برنامه های ASP.NET آشنا می شوید. این مقاله به صراحت نحوه افزودن اسلاید، عنوان، پس‌زمینه، متن، شکل و تصاویر را در ارائه پاورپوینت پوشش می‌دهد. برای رسیدن به این هدف، از Aspose.Slides for .NET استفاده می کنیم که یک API دستکاری ارائه برای ایجاد، ویرایش و تبدیل فایل های پاورپوینت و OpenOffice است.

یک پاورپوینت PPT در ASP.NET ایجاد کنید

مراحل زیر برای ایجاد یک فایل پاورپوینت PPTX از ابتدا در یک برنامه ASP.NET آمده است.

 1. یک برنامه وب جدید ASP.NET (MVC یا Web Forms) ایجاد کنید.
برنامه پاورپوینت ASP.NET
 1. Aspose.Slides را برای NET API از طریق NuGet (یا دانلود مستقیم DLL و اضافه کردن مرجع) نصب کنید.
Aspose.Slides را نصب کنید
 1. از تکه کدهای زیر در برنامه ASP.NET خود برای ایجاد یک ارائه پاورپوینت و افزودن عناصر مختلف به آن استفاده کنید.

یک نمونه از ارائه ایجاد کنید:

// یک نمونه از ارائه ایجاد کنید
Presentation presentation = new Presentation();

اسلاید را به ارائه اضافه کنید:

// مجموعه اسلایدها را دریافت کنید
ISlideCollection slds = presentation.Slides;

// یک اسلاید خالی به مجموعه اسلایدها اضافه کنید
ISlide sld = slds.AddEmptySlide(presentation.LayoutSlides[0]);

تنظیم پس‌زمینه اسلاید:

// رنگ پس زمینه اولین ISlide را روی آبی قرار دهید
sld.Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
sld.Background.FillFormat.FillType = FillType.Solid;
sld.Background.FillFormat.SolidFillColor.Color = Color.Blue;

عنوان را به اسلاید اضافه کنید:

// عنوان اضافه کن
((IAutoShape)sld.Shapes[0]).TextFrame.Text = "Slide Title Heading";

اضافه کردن متن به اسلاید:

// یک AutoShape از نوع Rectangle اضافه کنید
IAutoShape ashp = sld.Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 150, 75, 150, 50);

// TextFrame را به مستطیل اضافه کنید
ashp.AddTextFrame(" ");

// دسترسی به قاب متن
ITextFrame txtFrame = ashp.TextFrame;

// شی Paragraph را برای قاب متن ایجاد کنید
IParagraph para = txtFrame.Paragraphs[0];

// شیء قسمت را برای پاراگراف ایجاد کنید
IPortion portion = para.Portions[0];

// تنظیم متن
portion.Text = "Aspose TextBox";

درج تصویر در اسلاید:

// تصویر اضافه کن
IPPImage image = presentation.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image.png"));
sld.Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 100, image);

یک شکل به اسلاید اضافه کنید:

// شکل خودکار از نوع بیضی را اضافه کنید
sld.Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Ellipse, 50, 150, 150, 50);

ذخیره ارائه پاورپوینت:

// ارائه را در دیسک ذخیره کنید
presentation.Save("presentation.pptx", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Pptx);

ویرایش پاورپوینت PPT:

برای ویرایش یک ارائه پاورپوینت در ASP.NET، می توانید به سادگی نام فایل را در سازنده Presentation ارائه دهید، همانطور که در نمونه کد زیر نشان داده شده است.

// بارگذاری ارائه
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

توجه: Aspose یک [ویرایشگر پاورپوینت آنلاین رایگان] ساده ارائه می دهد.]8

ایجاد PPT در ASP.NET - کد منبع کامل:

در زیر کد منبع کامل برای ایجاد یک ارائه پاورپوینت در ASP.NET آمده است.

// ایجاد ارائه
using (Presentation presentation = new Presentation())
{
  // مجموعه اسلایدها را دریافت کنید
  ISlideCollection slds = presentation.Slides;

  // یک اسلاید خالی به مجموعه اسلایدها اضافه کنید
  ISlide sld = slds.AddEmptySlide(presentation.LayoutSlides[0]);

  // رنگ پس زمینه اولین ISlide را روی آبی قرار دهید
  sld.Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  sld.Background.FillFormat.FillType = FillType.Solid;
  sld.Background.FillFormat.SolidFillColor.Color = Color.Blue;

  // عنوان اضافه کن
  ((IAutoShape)sld.Shapes[0]).TextFrame.Text = "Slide Title Heading";

  // یک AutoShape از نوع Rectangle اضافه کنید
  IAutoShape ashp = sld.Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 150, 75, 150, 50);

  // TextFrame را به مستطیل اضافه کنید
  ashp.AddTextFrame(" ");

  // دسترسی به قاب متن
  ITextFrame txtFrame = ashp.TextFrame;

  // شی Paragraph را برای قاب متن ایجاد کنید
  IParagraph para = txtFrame.Paragraphs[0];

  // شیء قسمت را برای پاراگراف ایجاد کنید
  IPortion portion = para.Portions[0];

  // تنظیم متن
  portion.Text = "Aspose TextBox";

  // تصویر اضافه کن
  IPPImage image = presentation.Images.AddImage(File.ReadAllBytes("image.png"));
  sld.Shapes.AddPictureFrame(ShapeType.Rectangle, 10, 10, 100, 100, image);

  // شکل خودکار از نوع بیضی را اضافه کنید
  sld.Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Ellipse, 50, 150, 150, 50);

  // ارائه را در دیسک ذخیره کنید
  presentation.Save("presentation.pptx", Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Pptx);
}

ASP.NET API برای ایجاد پاورپوینت PPTX - مجوز رایگان دریافت کنید

با درخواست [مجوز موقت] می‌توانید از Aspose.Slides برای NET بدون محدودیت ارزیابی استفاده کنید.

ایجاد فایل های PPTX - نسخه ی نمایشی آنلاین

همچنین می‌توانید ویرایشگر ارائه آنلاین را که بر اساس Aspose.Slides است، امتحان کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه ایجاد پاورپوینت PPTX در برنامه های ASP.NET را یاد گرفتید. می توانید از نمونه کدهای ارائه شده در برنامه های ASP.NET MVC، Web Forms یا ASP.NET Core خود استفاده کنید. علاوه بر این، می‌توانید برای بررسی سایر ویژگی‌های Aspose.Slides برای دات‌نت از مستندات دیدن کنید. همچنین، می‌توانید از طریق تالار گفتمان ما را در مورد سؤالات خود با ما در میان بگذارید.

همچنین ببینید