محافظت از فایل های پاورپوینت جاوا

اطلاعات دیجیتال همیشه تهدیدهایی برای جعل، دستکاری یا سوء استفاده توسط کاربران غیرمجاز دارد. بنابراین اقدامات امنیتی مختلفی برای حفاظت از اطلاعات انجام می شود. مطابق با آن، این مقاله حفاظت از ارائه های MS PowerPoint PPTX/PPT را به صورت برنامه ای هدف قرار می دهد. به ویژه، نحوه محافظت از اسلایدهای پاورپوینت PPT در جاوا را یاد خواهید گرفت. همچنین نحوه محافظت از PPT با رمز عبور یا امضای دیجیتال در جاوا را نشان خواهیم داد.

Java API برای محافظت از پاورپوینت PPT - دانلود رایگان

به منظور محافظت از پاورپوینت PPT، از Aspose.Slides for Java استفاده خواهیم کرد. این یک API قدرتمند و غنی برای ایجاد، دستکاری و تبدیل فایل های پاورپوینت است. علاوه بر این، به شما امکان می دهد از ارائه های PowerPoint PPTX/PPT با استفاده از رمزهای عبور یا امضای دیجیتال محافظت کنید. شما می توانید API را دانلود یا از طریق Maven نصب کنید.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-slides</artifactId>
  <version>21.1</version>
  <classifier>jdk16</classifier>
</dependency>

از پاورپوینت PPT با رمز عبور در جاوا محافظت کنید

مراحل زیر برای محافظت از فایل پاورپوینت PPTX با رمز عبور با استفاده از Aspose.Slides برای جاوا آورده شده است.

نمونه کد زیر نحوه محافظت از پاورپوینت PPTX در جاوا را نشان می دهد.

// نمونه سازی یک شی Presentation که یک فایل ارائه را نشان می دهد
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// از PPTX با رمز عبور محافظت کنید
presentation.getProtectionManager().encrypt("password");

// PPTX را ذخیره کنید
presentation.save("protected-presentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

اضافه کردن امضای دیجیتال در پاورپوینت PPT در جاوا

همچنین می توانید ارائه های پاورپوینت PPTX را به صورت دیجیتالی امضا کنید تا از صحت محتوای آن اطمینان حاصل کنید. مراحل زیر برای افزودن امضای دیجیتال به فایل PPTX در جاوا آمده است.

نمونه کد زیر نحوه امضای دیجیتالی PPT را در جاوا نشان می دهد.

// نمونه سازی یک شی Presentation که یک فایل ارائه را نشان می دهد
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// شی DigitalSignature را با فایل PFX و رمز عبور PFX ایجاد کنید
DigitalSignature signature = new DigitalSignature("testsignature1.pfx", "testpass1");

// امضای دیجیتال جدید را کامنت کنید
signature.setComments("Aspose.Slides digital signing test.");

// اضافه کردن امضای دیجیتال به ارائه
presentation.getDigitalSignatures().add(signature);

// PPTX را ذخیره کنید
presentation.save("protected-presentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

پاورپوینت PPT امضا شده دیجیتال در جاوا را تأیید کنید

علاوه بر اضافه کردن امضای دیجیتال، می توانید امضاهای موجود را در ارائه پاورپوینت نیز تأیید کنید. مراحل زیر برای تأیید امضای دیجیتال در یک فایل PPTX است.

نمونه کد زیر نحوه تأیید امضای دیجیتال در فایل های پاورپوینت PPTX را با استفاده از جاوا نشان می دهد.

// نمونه سازی یک شی Presentation که یک فایل ارائه را نشان می دهد
Presentation presentation = new Presentation("presentation.pptx");

// بررسی کنید که آیا امضای دیجیتال در دسترس است یا خیر
if (presentation.getDigitalSignatures().size() > 0) {
	boolean allSignaturesAreValid = true;

 // از طریق امضای دیجیتال حلقه بزنید
	for (IDigitalSignature signature : presentation.getDigitalSignatures()) {
		System.out.println(
				signature.getSignTime().toString() + " -- " + (signature.isValid() ? "VALID" : "INVALID"));
		allSignaturesAreValid &= signature.isValid();
	}

	if (allSignaturesAreValid)
		System.out.println("Presentation is genuine, all signatures are valid.");
	else
		System.out.println("Presentation has been modified since signing.");
}

// PPTX را ذخیره کنید
presentation.save("protected-presentation.pptx", SaveFormat.Pptx);

Java API برای محافظت از PPTX - یک مجوز رایگان دریافت کنید

برای محافظت از پاورپوینت PPT بدون محدودیت ارزیابی، می‌توانید یک مجوز موقت رایگان دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه محافظت از MS PowerPoint PPT در جاوا را یاد گرفتید. به ویژه، نحوه امضای دیجیتالی یا محافظت از اسلایدهای PPT/PPTX را در جاوا مشاهده کرده اید. علاوه بر این، می‌توانید با استفاده از اسناد درباره API دستکاری ارائه جاوا بیشتر کاوش کنید.

همچنین ببینید