در این مقاله با نحوه تنظیم پس زمینه اسلایدها در ارائه های پاورپوینت به صورت برنامه نویسی با استفاده از سی شارپ آشنا خواهید شد. به ویژه، این مقاله نحوه تنظیم پس‌زمینه اسلایدهای معمولی و همچنین اسلاید اصلی را پوشش می‌دهد.

C# API برای تنظیم پس‌زمینه اسلاید در پاورپوینت

برای تنظیم یا تغییر پس‌زمینه اسلایدها در ارائه‌های پاورپوینت، از Aspose.Slides for .NET استفاده می‌کنیم. API برای ایجاد، دستکاری و تبدیل ارائه های PowerPoint و OpenOffice طراحی شده است. می توانید API را دانلود یا با استفاده از NuGet نصب کنید.

PM> Install-Package Aspose.Slides.NET

تنظیم رنگ پس زمینه اسلایدهای معمولی در سی شارپ

مراحل زیر برای تنظیم رنگ پس‌زمینه اسلایدهای معمولی در ارائه پاورپوینت با استفاده از سی شارپ آمده است.

 • ابتدا، ارائه پاورپوینت را با استفاده از کلاس Presentation بارگیری کنید.
 • سپس، پس‌زمینه اسلاید مورد نظر را با مشخص کردن شاخص آن با استفاده از ویژگی Background، به عنوان مثال نوع پس‌زمینه، رنگ، نوع پر کردن و غیره تنظیم کنید.
 • در نهایت، ارائه به روز شده را با استفاده از روش Presentation.Save(String, SaveFormat) ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه تنظیم پس زمینه یک اسلاید در ارائه پاورپوینت را نشان می دهد.

// کلاس Presentation را که نمایانگر فایل ارائه است، نمونه سازی کنید
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // رنگ پس زمینه اولین ISlide را روی آبی قرار دهید
  pres.Slides[0].Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.FillType = FillType.Solid;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.SolidFillColor.Color = Color.Blue;
  
  // ذخیره ارائه
  pres.Save("ContentBG_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

در زیر اسکرین شات اسلاید قبل از تنظیم پس زمینه است.

ارائه پاورپوینت

اسلاید پاورپوینت بعد از تنظیم پس زمینه در زیر آمده است.

تنظیم پس زمینه اسلاید در سی شارپ

تنظیم رنگ پس زمینه اسلاید اصلی در سی شارپ

همچنین می‌توانید پس‌زمینه اسلاید اصلی را تنظیم کنید که بر تمام اسلایدهای ارائه تأثیر بگذارد. مراحل زیر برای تغییر رنگ پس زمینه اسلاید اصلی آورده شده است.

نمونه کد زیر نحوه تغییر پس زمینه اسلاید اصلی در پاورپوینت را نشان می دهد.

// کلاس Presentation را که نمایانگر فایل ارائه است، نمونه سازی کنید
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // رنگ پس زمینه Master ISlide را روی Forest Green قرار دهید
  pres.Masters[0].Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  pres.Masters[0].Background.FillFormat.FillType = FillType.Solid;
  pres.Masters[0].Background.FillFormat.SolidFillColor.Color = Color.ForestGreen;

  // ذخیره ارائه
  pres.Save("SetSlideBackgroundMaster_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

رنگ پس زمینه گرادیان اسلایدها را تنظیم کنید

همانطور که در مراحل زیر نشان داده شده است، می توانید رنگ پس زمینه گرادیان اسلایدها را با استفاده از Aspose.Slides برای دات نت تنظیم کنید.

نمونه کد زیر نحوه تنظیم رنگ پس زمینه گرادیان اسلایدها در پاورپوینت را نشان می دهد.

// کلاس Presentation را که نمایانگر فایل ارائه است، نمونه سازی کنید
using (Presentation pres = new Presentation("presentation.pptx"))
{
  // افکت Gradiant را روی پس‌زمینه اعمال کنید
  pres.Slides[0].Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.FillType = FillType.Gradient;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.GradientFormat.TileFlip = TileFlip.FlipBoth;

  // ذخیره ارائه
  pres.Save("ContentBG_Grad_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

اسکرین شات زیر پس زمینه گرادیان اسلاید را نشان می دهد.

تنظیم پس‌زمینه گرادیان اسلاید در سی شارپ

تنظیم تصویر به عنوان پس زمینه اسلاید با استفاده از C#

مراحل زیر برای تنظیم یک تصویر به عنوان پس زمینه اسلاید با استفاده از سی شارپ است.

نمونه کد زیر نحوه تنظیم یک تصویر به عنوان پس زمینه اسلایدها در ارائه پاورپوینت را نشان می دهد.

// کلاس Presentation را که نمایانگر فایل ارائه است، نمونه سازی کنید
using (Presentation pres = new Presentation("SetImageAsBackground.pptx"))
{

  // پس زمینه را با Image تنظیم کنید
  pres.Slides[0].Background.Type = BackgroundType.OwnBackground;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.FillType = FillType.Picture;
  pres.Slides[0].Background.FillFormat.PictureFillFormat.PictureFillMode = PictureFillMode.Stretch;

  // تصویر را تنظیم کنید
  System.Drawing.Image img = (System.Drawing.Image)new Bitmap(dataDir + "Tulips.jpg");

  // افزودن تصویر به مجموعه تصاویر ارائه
  IPPImage imgx = pres.Images.AddImage(img);

  pres.Slides[0].Background.FillFormat.PictureFillFormat.Picture.Image = imgx;

  // ارائه را ذخیره کنید
  pres.Save("ContentBG_Img_out.pptx", SaveFormat.Pptx);
}

مجوز API رایگان دریافت کنید

با درخواست [مجوز موقت] می‌توانید از Aspose.Slides برای NET بدون محدودیت ارزیابی استفاده کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه تنظیم پس زمینه اسلایدها در پاورپوینت PPTX یا PPT با استفاده از سی شارپ را یاد گرفتید. علاوه بر این، نحوه تنظیم گرادیان یا پس‌زمینه تصویر ارائه‌های پاورپوینت را مشاهده کرده‌اید. برای بررسی سایر ویژگی‌های Aspose.Slides برای دات‌نت می‌توانید از مستندات دیدن کنید. همچنین، می‌توانید از طریق [فروم 25 ما در مورد سؤالات خود با ما در میان بگذارید.

همچنین ببینید