بارگیری ذخیره ادغام SVG C#

SVG (گرافیک برداری مقیاس پذیر) یک فرمت تصویر برداری برای گرافیک های دو بعدی است. این تصاویر بر اساس فرمت XML هستند که به شما امکان می دهد از گره های مختلف عبور کنید تا محتوای فایل را به راحتی ویرایش یا جستجو کنید. شما می توانید فایل های تصویری SVG را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ بارگیری، ذخیره یا ادغام کنید. به همین ترتیب، چندین ویژگی دیگر مربوط به تصاویر SVG به برنامه های مبتنی بر دات نت شما اجازه می دهد تا چندین فرمت فایل پشتیبانی شده را پردازش کنند. برای اطلاعات بیشتر بخش های زیر را بررسی می کنیم:

C#.NET SVG API را نصب کنید

Aspose.SVG for .NET API از ایجاد، ویرایش یا تبدیل فایل‌های SVG پشتیبانی می‌کند. می توانید فایل DLL را به صورت ZIP از Official Downloads دانلود کنید و آن را به منابع پروژه خود اضافه کنید. علاوه بر این، شما همچنین می توانید آن را از طریق NuGet Package Manager در Microsoft Visual Studio پیکربندی کنید. API را از NuGet Gallery همراه با وابستگی های دیگر، در صورت وجود، نصب می کند. در زیر دستور نصب NuGet آمده است:

PM> Install-Package Aspose.SVG

بارگیری فایل SVG به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از C#

هنگام شروع کار با تصاویر SVG موجود، اولین قدمی که باید انجام دهیم این است که فایل ورودی را بارگذاری کنیم. می توانید یک فایل SVG را به صورت برنامه نویسی از یک فایل و همچنین از وب بارگیری کنید. مراحل زیر نحوه بارگیری یک فایل SVG را نشان می دهد:

 1. مسیر فایل ورودی SVG را مشخص کنید
 2. یا URL را برای بارگیری تصویر SVG مشخص کنید
 3. یک سند SVG را از یک فایل یا URL بارگیری کنید

قطعه کد زیر نحوه بارگیری فایل SVG را به صورت برنامه نویسی با استفاده از C# نشان می دهد:

// مسیر فایل ورودی SVG را مشخص کنید
string document = Path.Combine(dataDir, "QBezier.svg");

// یا URL را برای بارگیری تصویر SVG مشخص کنید
var documentUrl = new Url("https://docs.aspose.com/svg/net/drawing-basics/svg-path-data/owl.svg");

// یک سند SVG را از یک فایل یا URL بارگیری کنید
var document = new SVGDocument(document)

با این حال، در اینجا مهم است که توجه داشته باشید که اگر منبع در URL مشخص شده یافت نشود، API می تواند DOMException را پرتاب کند.

ذخیره فایل SVG به صورت برنامه ریزی شده در سی شارپ

ما قبلاً یاد گرفته ایم که چگونه فایل SVG را بارگیری کنیم. به همین ترتیب، می توانید یک فایل SVG را در یک فایل یا URL ذخیره کنید. مراحل زیر نحوه ذخیره فایل های SVG در برنامه های مبتنی بر دات نت را توضیح می دهد:

 1. یک مسیر کامل (کامل) برای ذخیره سند SVG تنظیم کنید
 2. SVG را در یک فایل ذخیره کنید
 3. یا SVG را در آدرس اینترنتی ذخیره کنید

روش Save(Url) overloaded سند را در یک فایل محلی مشخص شده توسط Url ذخیره می کند. قطعه کد زیر نحوه ذخیره فایل SVG با استفاده از C# را نشان می دهد:

// یک مسیر کامل (کامل) برای ذخیره سند SVG تنظیم کنید
var url = new Url(Path.Combine(OutputDir, "Lineto_out.svg"), Directory.GetCurrentDirectory());

// SVG را در یک فایل ذخیره کنید
document.Save(documentPath);

// یا SVG را در URL ذخیره کنید
document.Save(url);

ادغام تصاویر SVG به صورت برنامه ای با سی شارپ

می توانید فایل های SVG مختلف را با فرمت های PDF، XPS، JPG، TIFF و سایر فرمت های فایل ادغام کنید. برای ادغام تصاویر SVG مختلف باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. چندین فایل ورودی SVG را بارگیری کنید
 2. نمونه ای از SvgRenderer را راه اندازی کنید
 3. همه فایل های SVG را با فرمت خروجی مورد نیاز ادغام کنید

کد زیر نمونه ای از نحوه ادغام فایل های SVG به صورت برنامه ای با استفاده از C# است:

// اسناد SVG را از فایل ها راه اندازی کنید تا بعداً ادغام شوند
using (var document1 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "owl.svg")))
using (var document2 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "conclusion.svg")))
using (var document3 = new SVGDocument(Path.Combine(DataDir, "Lineto.svg")))
{
  // یک نمونه از SvgRenderer ایجاد کنید
  using (var renderer = new SvgRenderer())
  {
    // یک نمونه از PdfDevice ایجاد کنید
    using (var device = new PdfDevice(Path.Combine(OutputDir, "result.pdf")))
    {
      // تمام اسناد SVG را به PDF ادغام کنید
      renderer.Render(device, document1, document2, document3);
    }
  }
}

نتیجه

در این مقاله نحوه بارگیری و ذخیره فایل های SVG در یک فایل یا URL را طبق نیاز شما بررسی کرده ایم. علاوه بر این، نحوه ادغام فایل‌های SVG مختلف را با PDF، XPS، PNG، JPG و غیره بررسی کرده‌ایم. با این حال، نمونه و قطعه کدی که در اینجا در نظر گرفته‌ایم مربوط به ادغام فایل‌های SVG در یک سند PDF است. می‌توانید با بررسی نمونه پروژه و همچنین مستندات محصول API را بیشتر کاوش کنید. در صورت وجود هرگونه سوال، همیشه می توانید در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان با ما تماس بگیرید. ما مشتاقانه منتظر تماس با شما هستیم!

همچنین ببینید