فارسی

ایجاد صحنه سه بعدی با استفاده از سی شارپ

به عنوان یک توسعه دهنده سی شارپ، می توانید به راحتی یک صحنه سه بعدی را به صورت برنامه ریزی شده ایجاد کنید. همچنین می توانید یک صحنه سه بعدی موجود را بارگیری کنید، جزئیات آن را بخوانید و آن را تغییر دهید، اضافه یا پردازش کنید. در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از سی شارپ یک صحنه سه بعدی بسازید.
اوت 2, 2022 · 4 دقیقه · مزمل خان