فارسی

باز کردن یا استخراج فایل 7z (7zip) به صورت برنامه ریزی شده با استفاده از C#.NET

فایل های 7z به دلیل داشتن نسبت فشرده سازی خوب محبوب هستند. می توانید یک فایل 7z (7zip) را به صورت برنامه نویسی در برنامه های C# خود باز یا استخراج کنید. لطفاً بخش‌های زیر را بررسی کنید تا نحوه ایجاد استخراج کننده فایل 7z و باز کردن آرشیوهای محافظت شده با رمز عبور را بیاموزید.
آوریل 28, 2021 · 3 دقیقه · فرحان رضا