فارسی

ایجاد SmartArt در ارائه پاورپوینت با استفاده از C#

SmartArt در ارائه ها برای ارائه اطلاعات به صورت بصری استفاده می شود. گاهی اوقات، برای جذاب تر کردن متن ساده انتخاب می شود. در حالی که در موارد دیگر برای نشان دادن نمودارهای جریان، فرآیندها، روابط بین موجودیت های مختلف و غیره استفاده می شود. در این مقاله نحوه ایجاد SmartArt در ارائه های پاورپوینت به صورت برنامه نویسی با استفاده از C# را یاد خواهید گرفت.
سپتامبر 22, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز