فارسی

با استفاده از جاوا به ویژگی های فایل های پاورپوینت دسترسی یا اصلاح کنید

فایل های پاورپوینت حاوی برخی اطلاعات اضافی به نام ویژگی های سند هستند. از این ویژگی ها برای شناسایی ارائه ها استفاده می شود که شامل نویسنده، عنوان، کلمات کلیدی، موضوع و غیره می شود. در این مقاله با نحوه افزودن، دسترسی یا اصلاح ویژگی های سند در فایل های پاورپوینت با استفاده از جاوا آشنا می شوید.
اوت 12, 2021 · 7 دقیقه · عثمان عزیز