فارسی

SmartArt را در ارائه های پاورپوینت با استفاده از C++ ایجاد کنید

SmartArt برای بهبود تجربه ارائه های پاورپوینت و ارائه داده ها به صورت بصری استفاده می شود. می‌توان از آن برای برجسته‌تر و جذاب‌تر کردن متن استفاده کرد و همچنین برای نمایش نمودارهای جریان، فرآیندها، نمودارهای رابطه‌ای و غیره استفاده کرد. در این مقاله نحوه ایجاد SmartArt در ارائه‌های پاورپوینت با استفاده از C++ را خواهید آموخت.
ژوئیهٔ 22, 2021 · 4 دقیقه · محمد احمد