فارسی

اضافه کردن واترمارک به کاربرگ های اکسل با استفاده از جاوا

واترمارک برای تعریف مالکیت محتوای دارای حق چاپ و محافظت از فایل های Excel در برابر سرقت یا استفاده غیرقانونی استفاده می شود. در این مقاله با نحوه افزودن واترمارک به برگه های اکسل به صورت برنامه ای آشنا می شوید. به طور دقیق تر، مقاله نحوه اضافه کردن واترمارک به کاربرگ های اکسل با استفاده از جاوا را پوشش می دهد.
ژوئن 7, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز