فارسی

افزودن یا حذف فیلتر خودکار در فایل اکسل (XLSX/XLS) با استفاده از C#

فرمت های فایل XLSX و XLS اغلب برای دستکاری داده های بزرگ استفاده می شوند. به همین ترتیب، AutoFilters برای سازماندهی داده ها در فایل های اکسل استفاده می شود. با Aspose.Cells برای NET API می توانید به راحتی فیلترهای داده را در فایل های اکسل اضافه یا حذف کنید. از فیلترها می توان برای تعیین کمیت برخی داده ها برای استخراج برخی اطلاعات معنی دار استفاده کرد. به عنوان مثال، یک سازمان می خواهد ماه های با فروش کم را فیلتر کند تا استراتژی های خود را طراحی و بهبود بخشد.
سپتامبر 16, 2020 · 8 دقیقه · فرحان رضا