فارسی

ایجاد فایل‌های پروژه MS با استفاده از C++ - افزودن وظایف، منابع یا تقویم‌ها به پروژه‌ها

MS Project یک نرم افزار مدیریت پروژه پرکاربرد است که به مدیران در مدیریت کارآمد پروژه های خود کمک می کند. این به ایجاد وظایف، افزودن منابع، تخصیص وظایف به منابع، نظارت بر پیشرفت و مدیریت عملیات مربوط به بودجه کمک می کند. در این مقاله یاد می گیرید که چگونه فعالیت های مدیریت پروژه را در برنامه های خود بدون MS Project جاسازی کنید. با کمک نمونه‌های کد، یاد خواهید گرفت که چگونه فایل‌های MS Project (mpp.) ایجاد کنید، وظایف، منابع و تقویم‌ها را به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از C++ اضافه کنید. علاوه بر این، تخصیص وظایف به منابع در یک پروژه نیز نشان داده خواهد شد.
سپتامبر 8, 2020 · 7 دقیقه · عثمان عزیز