فارسی

اضافه کردن نظرات در کاربرگ های اکسل با استفاده از پایتون

MS Excel از افزودن نظرات به سلول‌های کاربرگ برای ارائه اطلاعات اضافی پشتیبانی می‌کند. در موارد مختلف از نظرات برای توضیح یک فرمول استفاده می شود. علاوه بر این، MS Excel به شما امکان می دهد اندازه فونت، ارتفاع، عرض و غیره نظرات را تعریف کنید. در این مقاله یاد می گیرید که چگونه با استفاده از پایتون به کاربرگ های اکسل کامنت اضافه کنید.
ژوئن 15, 2021 · 3 دقیقه · عثمان عزیز