فارسی

اضافه کردن نظرات در فایل های اکسل در جاوا

نظرات برای افزودن اطلاعات اضافی یا توضیح فرمول در کاربرگ اکسل استفاده می شود. MS Excel همچنین به شما امکان می دهد اندازه فونت، ارتفاع، عرض و غیره نظرات را تنظیم کنید. در این مقاله یاد می گیرید که چگونه با استفاده از جاوا به کاربرگ های اکسل نظرات اضافه کنید. علاوه بر این، مقاله نحوه قالب بندی نظرات را نیز پوشش می دهد.
مهٔ 18, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز