فارسی

افزودن یا حذف نظرات در پاورپوینت PPT در سی شارپ

هنگام بررسی مطالب در ارائه های پاورپوینت، از نظرات برای نوشتن بازخورد استفاده می شود. نظرات را می توان در مقابل یک کلمه، عبارت یا هر چیزی خاص در یک اسلاید PPT اضافه کرد. در این مقاله یاد خواهید گرفت که چگونه به اسلایدهای پاورپوینت PPT به صورت برنامه نویسی در سی شارپ کامنت اضافه کنید. علاوه بر این، نحوه خواندن یا حذف نظرات اسلایدها و افزودن پاسخ آنها را پوشش خواهیم داد.
فوریهٔ 2, 2022 · 6 دقیقه · عثمان عزیز