فارسی

افزودن یا حذف نظرات در پاورپوینت PPT در جاوا

در ارائه های پاورپوینت، نظرات برای نوشتن بازخورد در مورد محتوای اسلایدها استفاده می شود. در حین دستکاری ارائه های پاورپوینت PPT/PPTX، ممکن است لازم باشد نظرات را به صورت برنامه ای اضافه کنید. در این مقاله نحوه اضافه کردن نظر به اسلایدهای پاورپوینت PPT در جاوا را یاد خواهید گرفت. علاوه بر این، نحوه خواندن یا حذف نظرات اسلایدها و افزودن پاسخ آنها را پوشش خواهیم داد.
فوریهٔ 8, 2022 · 6 دقیقه · عثمان عزیز