فارسی

افزودن یا حذف AutoFilter در فایل های اکسل با استفاده از C++

فیلتر کردن اطلاعات در صفحات گسترده اکسل یک ویژگی مهم است. این به شما امکان می دهد داده های نامربوط را پنهان کنید و فقط داده هایی را نشان دهید که معیارهای خاصی را دارند. ممکن است سناریوهایی وجود داشته باشد که فیلتر کردن داده ها می تواند مفید باشد. به عنوان مثال، یک سازمان ممکن است بخواهد محصولات با عملکرد پایین را از گزارش فروش فیلتر کند تا استراتژی های فروش خود را تجزیه و تحلیل و بهبود بخشد. در این مقاله با نحوه افزودن یا حذف AutoFilter در فایل های اکسل با استفاده از C++ آشنا می شوید.
مهٔ 19, 2021 · 7 دقیقه · محمد احمد