فارسی

اضافه کردن امضای دیجیتال به پاورپوینت در سی شارپ

امضای دیجیتال یک امضای الکترونیکی رمزگذاری شده است که برای تأیید صحت و یکپارچگی اسناد دیجیتال استفاده می شود. هنگامی که یک سند را به صورت دیجیتالی امضا می کنید، امضا به عنوان تاییدیه ای عمل می کند که سند از طرف شما آمده است و از زمانی که شما آن را امضا کرده اید تغییری نکرده است. در این مقاله با نحوه اضافه کردن امضای دیجیتال به پاورپوینت در سی شارپ آشنا خواهید شد.
سپتامبر 12, 2022 · 4 دقیقه · سریکی امانوئل