فارسی

اضافه کردن یا حذف سربرگ و پاورقی در اسناد Word با استفاده از ++C

سرصفحه ها و پاورقی ها در اسناد Word برای قالب بندی و نمایش اطلاعات مهم مانند موضوع، فصل، شماره صفحه، کپی رایت و غیره استفاده می شوند. در حین کار با اسناد Word به صورت برنامه ای، ممکن است لازم باشد سرصفحه ها و پاورقی ها را اضافه یا حذف کنید. برای این منظور، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه با استفاده از C++ سرصفحه و پاورقی را در اسناد Word اضافه و حذف کنید.
مهٔ 17, 2021 · 7 دقیقه · محمد احمد