فارسی

پیوندهای پاورقی و اشیاء مرجع نقش را با استفاده از C# به XBRL اضافه کنید

شما به راحتی می توانید یک سند نمونه XBRL را به صورت برنامه نویسی ایجاد کنید و اشیا یا عناصری مانند لینک پانوشت، مرجع نقش، مرجع نقش قوس و غیره را اضافه کنید، در این مقاله یاد می گیرید که چگونه لینک های پاورقی و اشیاء مرجع نقش را با استفاده از سی شارپ به XBRL اضافه کنید.
مهٔ 22, 2022 · 6 دقیقه · مزمل خان