فارسی

افزودن فایل ها یا پوشه ها به آرشیو ZIP به صورت برنامه نویسی در سی شارپ

آرشیو ZIP برای فشرده‌سازی و نگهداری یک یا چند فایل یا پوشه در یک ظرف واحد استفاده می‌شود. یک آرشیو ZIP فایل ها و پوشه ها را محصور می کند و همچنین اطلاعات فراداده آنها را نگه می دارد. رایج ترین استفاده از آرشیو، کاهش حجم فایل ها برای ذخیره سازی یا انتقال و استفاده از رمزگذاری برای امنیت است. جدا از ابزارهای فشرده سازی فایل، ویژگی های فشرده سازی/استخراج خودکار نیز در برنامه های دسکتاپ و وب مختلف برای آپلود، دانلود، اشتراک گذاری یا رمزگذاری فایل ها استفاده می شود.
آوریل 22, 2020 · 8 دقیقه · عثمان عزیز