فارسی

اضافه کردن متن به یک سند PDF با استفاده از C#

فرمت PDF به طور گسترده ای برای تولید انواع اسناد مانند فاکتورها، گزارش های مالی، رزومه و غیره استفاده می شود. در دنیای اتوماسیون، اسناد PDF از داخل وب یا برنامه های دسکتاپ تولید و دستکاری می شوند. بنابراین، در موارد خاص، ممکن است لازم باشد متنی را به فایل‌های PDF موجود به صورت برنامه‌نویسی اضافه کنید. مطابق با آن، این مقاله نحوه اضافه کردن متن به اسناد PDF با استفاده از C# را نشان می دهد.
اوت 26, 2021 · 6 دقیقه · عثمان عزیز