فارسی

تنظیم کنتراست، روشنایی و گاما تصویر در سی شارپ

کنتراست، روشنایی و گاما ویژگی های محبوبی هستند که برای تنظیم تصاویر استفاده می شوند. مقادیر مختلف این ویژگی ها برای کنترل و بهبود ظاهر تصاویر تنظیم شده است. در این مقاله به شما نشان خواهیم داد که چگونه کنتراست، روشنایی و گامای یک تصویر را به صورت برنامه ریزی شده در سی شارپ تنظیم کنید. شما می توانید از این برای پیاده سازی قابلیت های ویرایش تصویر از داخل برنامه های دات نت خود استفاده کنید.
دسامبر 24, 2021 · 5 دقیقه · عثمان عزیز