فارسی

تبدیل HTML به PDF در اندروید به صورت برنامه ای

در موارد مختلف، ممکن است لازم باشد صفحات HTML را به فرمت PDF تبدیل کنید. از طرف دیگر، ممکن است بخواهید PDF را از محتوای یک ویرایشگر HTML WYSIWYG تولید کنید. برای چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه تبدیل HTML به PDF در برنامه های اندروید را به صورت برنامه ای پوشش می دهد. علاوه بر این، با گزینه های اضافی برای سفارشی کردن تبدیل HTML به PDF آشنا خواهید شد.
آوریل 27, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز