فارسی

اضافه کردن نظر به Visio VSD VSDX Diagram در سی شارپ

ممکن است برای سناریوهای مختلف نیاز به اضافه کردن نظرات به فایل‌های نمودار Visio داشته باشید. به ویژه، اگر چیزی در حین بازبینی نیاز به اصلاح داشته باشد، نمودارهای Visio با نظرات حاشیه نویسی می شوند. به دنبال چنین الزاماتی، این مقاله نحوه افزودن نظر به نمودار VSD یا VSDX Visio را به صورت برنامه‌ریزی در C# شرح می‌دهد.
اکتبر 21, 2022 · 2 دقیقه · فرحان رضا