فارسی

تبدیل DWG به PDF در پایتون

اگر با نقشه‌های CAD کار می‌کنید، می‌دانید که چقدر مهم است که آنها را در قالبی خوانا و قابل اشتراک‌گذاری مانند PDF داشته باشید. در این مقاله نحوه تبدیل فایل DWG به PDF با استفاده از پایتون را خواهید آموخت.
آوریل 7, 2023 · 7 دقیقه · مزمل خان