فارسی

با استفاده از جاوا، انیمیشن را روی متن در پاورپوینت اعمال کنید

از متن های متحرک برای جذابیت بیشتر ارائه های پاورپوینت و جلب توجه مخاطب استفاده می شود. انواع مختلفی از انیمیشن ها با توجه به زمینه ارائه بر روی متن و اشکال اعمال می شود. بر همین اساس، در این مقاله با نحوه اعمال انیمیشن روی متن در پاورپوینت با استفاده از جاوا آشنا می شوید.
سپتامبر 13, 2021 · 4 دقیقه · عثمان عزیز