فارسی

چرخش متن در اسناد PDF در سی شارپ

PDF به فرمت سند حاکم در دنیای دیجیتال تبدیل شده است. پشتیبانی بین پلتفرمی آن، آن را به فرمتی رایج برای تولید و به اشتراک گذاری اسناد، مانند مقالات تحقیقاتی، فاکتورها و غیره تبدیل کرده است. در حالی که یک PDF را به صورت برنامه‌نویسی تولید می‌کنید، اغلب باید موقعیت و جهت متن را با توجه به طرح‌بندی تغییر دهید. سند. در این مقاله نحوه چرخش متن در اسناد PDF به صورت برنامه‌نویسی در C#.NET را نشان خواهیم داد.
مهٔ 13, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز