فارسی

چرخش متن در اسناد PDF در جاوا

PDF یک فرمت سند متقابل پلتفرمی است که یک طرح ثابت در سیستم عامل های مختلف ارائه می دهد. این به طور گسترده ای برای تولید و به اشتراک گذاری اسناد، مانند مقالات تحقیقاتی، فاکتورها و غیره استفاده می شود. هنگام تولید فایل های PDF به صورت برنامه ای، اغلب باید موقعیت و جهت متن را با توجه به طرح سند تغییر دهید. در این مقاله نحوه چرخش متن در اسناد PDF در جاوا را به شما نشان خواهیم داد.
آوریل 17, 2022 · 5 دقیقه · عثمان عزیز